สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

    พระปานประหนึ่งฟ้า        ประทาน    มาเอย
ราษฎร์รื่นรมย์สราญ            ร่วมหล้า
สรรเสริญส่งประสาน            เซ็งแซ่         สดับนา
เพียงพ่างจันทร์เจิดฟ้า         จากฟ้าเวียงฝน

     กลอักษรส่องฟื้น            เพปราชญ์
กระจ่างศิลป์และศาสตร์      พร่ำพ้น
งดงามยิ่งพระราช                วัตรซึ่ง  บำเพ็ญแล
ไหลหลั่งกรุณล้น                  หลั่นล้นพสก

    มรดกค่าล้ำ                     เลิศลักษณ์    เราฤา
พระมิ่งขวัญพิทักษ์              เที่ยงไว้
เสริมศาสน์ค่าอนรรฆ          อีกชาติ        ไทยแฮ
ยามท่วยราษฎร์ทุกข์ไท้      ท่านไท้ทุกข์เกิน

    เจริญรอยราชเจ้า            จอมสยาม
ทรงแต่ความดีงาม              สง่าล้วน
ปวงชนร่วมถวายความ        ภักดิ์ชื่น        ชมนา
และทั่วไผทถ้วน                  เทิดถ้วนเหนือเศียรฯ


ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 27 กรกฎาคม 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์

หมายเลขบันทึก: 42812, เขียน: 05 Aug 2006 @ 14:40 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)