สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระมิ่งขวัญของชาวไทย

อินทรวิเชียรฉันท์  11

     แข็งแกร่งประดุจเพชร            พระเสด็จมิว่าไหน
บรรพตพนาไพร                    บ่มิย่อมิยั้งภาร
    อักษรพระปราดเปรื่อง            วิเมลืองวิมลสาร
จารึกบุราณกาล                    ก็ถนัดถนี่ดี
    เชิงศาสตร์ประวัติเกลื่อน            พระเสมือนมณีศรี
โบราณประเพณี                    อนุรักษ์ตลอดมา
    ดนตรีและสังคีต                พระประณีตประทักษา
ทรงเปี่ยมพระปรีชา                 พหุศาสตร์ประภาสพรรณ
    ทวยราษฎร์ระทมทุกข์            พระสุขเกษมสันต์
ทุกข์ใดมิเทียมทัน                ผิว์พสกเผชิญภัย
    เพิ่มพูนผดุงชาติ                ทะนุศาสน์พิสุทธิ์ใส
ขอทรงนิรามัย                    ชนมาลุร้อยปีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 19 กรกฎาคม  2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

คำสำคัญ (Tags)#กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#อินทรวิเชียรฉันท์

หมายเลขบันทึก: 42814, เขียน: 05 Aug 2006 @ 14:41 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)