พระมิ่งขวัญของชาวไทย

  Contact

                อินทรวิเชียรฉันท์ 11

    โอ้ว่าสวรรค์ฟ้า            กรุณาประทานให้
สมเด็จพระเทพไท้            ณ สยามบุรีรมย์
    พิศถ้วนกระบวนท่า        พระสง่าและงามสม
ประชาก็ชื่นชม                วจซ้องสะพรึบไป
    อักษรพระคือปราชญ์        กระจะศาสตร์ประวัติใส
มากศาสตร์พระอำไพ            ธุระภารพระมากมี
    ทรงงานผดุงชาติ            ทะนุศาสน์ประพัฒน์ศรี
อารักษ์ประเพณี                มรดกบุราณมา
    กราบก้มประณมกร        อดิศรภินาถา
ขอทรงพระชนมา            จิรล่วงลุร้อยปีฯ

ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 24 มิถุนายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์


Posted in Gotoknow GotoKnow By  In กรุกลอน...ร้อยกรองชีวิต

Post ID: 42818, Created: , Updated, 2012-02-11 15:32:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #กลอนเฉลิมพระเกียติ#สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ#สวัสดิ์#ศิริคุปต์#อินทรวิเชียรฉันท์

Recent Posts 

Comments (1)

ธิติมา อินหนองฉาง
IP: xxx.27.243.192
Written At 

ขอบคุณพี่มากๆๆ กลอนพี่ช่วยชีวิตหนูไว้ที่เดียว