สัททุลวิกกีฬิตฉันท์ 19

    สรวมชีพอาศิรพจน์พระเทพรตนราช
มิ่งขวัญพสกชาติ                    สยาม

    ทรงพร้อมสรรพ์สุวิชาจรัสจรณะราม    
เมธีพิสิฐงาม                    ประไพ

    ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณานิกรไทย
ดุจธารนทีไหล                    นิรันดร์

    คราทายราฎร์อุรร้อนเพราะทุกขภัยครัน
รีบด่วนเสด็จพลัน                ขจัด

    ทรงสืบวรรณคดีชวาลวรวิวัฒน์
สืบศาสน์ไผทรัฐ                    วิไล

    สรวมเดชาชวลิตพระศรีรตนตรัย    
บันดลถวายชัย                    ชโยฯ
ออกอากาศสถานีวิทยุฯ มศว. มหาสารคาม 29 มิถุนายน 2534
สวัสดิ์ ศิริคุปต์ ผู้ประพันธ์