พิธีเปิดอาคารสำนักงาน อบต. หนองสรวงหลังใหม่ ราคาร่วม สามล้านเจ็ดแสนกว่าบาท ได้เปิดเป็นทางการแล้วในวันนี้ 5/08/06 นำโดยท่านนายกเส็ง   ภักดีรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวงร่วมกับเหล่าข้าราชการส่วนท้องที่ ชาวชุมชน และส่วนอำเภอและจังหวัดร่วมงานอย่างมากมาย ......

" ก่อร่าง...สร้างฝัน

 ฝันใฝ่ใส่ใจนะน้องพี่

กลับถิ่นเถิดหนานะคนดี

เพื่อชีวีที่รุ่งเรือง...สืบสานไป

หากอิ่มท้อง จงเหลียวมองนะน้องพี่

ว่ายังมีคนที่เฝ้ารอก่อผสาน

ถิ่นของเรา ยังคอยต้อนรับ มาทำงาน

เพื่องานบ้านงานเมือง...รุ่งเรืองเอย......."