การเข้าร่วมฟังงานวิจัย

ปริญญาภรณ์
เกมออนไลน์
การเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียนกับความสัมพันธ์ในครอบครัว
Online game in school child and family relationship

โดยอาจารย์วรรณรัตน์  รัตนวรางค์

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ของเด็กนักเรียน  ศึกษาปัญหาที่เกิดจากการเล่นเกมออนไลน์ของนัเรียน  และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองผ่านการสื่อสาร

กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนในกรุงเทพมหานคร  และผู้ปกครอง 

เครื่องมือ  คือ  แบบสอบถาม

ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียนที่เล่นเกมออนไลน์มีจำนวนมากกว่านักเรียนที่ไม่เล่น  และผ้ชายเล่นมากกว่าผู้หญิง 

ปัญหาที่พบ  คือ  นักเรียนที่ถูกผู้ปกครองดุมากที่สุดถึง  63.4 %  และเวลาที่นักเรียนเล่นเกมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับปัญหาจากการเล่นเกมออนไลน์  เวลาทำกิจกรรมกับครอบครัวและปัญหาสุขภาพ 

การเล่นเกมออนไลน์ของเด็กจากการดูกราฟที่ผู้วิจัยนำมาเสนอ คือ  เวลาของการเล่นเกมออนไลน์จะเป็นวัน  เสาร์ - อาทิตย์  เวลา  18.00 - 22.00  น.  และเล่นที่บ้านส่วนใหญ่

เกมออนไลน์ที่นักเรียนชอบเล่นมากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ  1.  เกมปังยา  2. เกมแร็กนาร๊อค 3. เกมกันบาว 

ปัญหาตามความคิดของผู้ปกครองที่เกิดขึ้น  คือ  นักเรียนมีปัญหาด้านการเรียน  และปัญหาสุขภาพ  และ  สุขภาพจิต  และเห็นว่านักเรียนมีเวลากับครอบครัวน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เล่นเกม

คำถามที่ผู้วิจัยถูกถามหลังจากนำเสนอแล้วคือ

         1.  ผู้ปกครองกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่

         ตอบ.  เป็นกลุ่มเดียวกัน  คือ  ผุ้ปกครองกับนักเรียนเป็นผุ้ปกครองจริงของนักเรียนที่ตอบแบบสอบถาม

        

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน parinyaporn

คำสำคัญ (Tags)#งานวิจัย#เกมออนไลน์

หมายเลขบันทึก: 42826, เขียน: 05 Aug 2006 @ 15:00 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 17:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)