เมื่อไม่มีจุดเริ่มต้น

ก็อย่าไปกังวล

ว่าจะจบอย่างไร

อยู่กับวันนี้

อยู่กับปัจจุบัน

ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด

อย่าไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้

ถ้าวันนี้ดี

พรุ่งนี้ก็ย่อมดีกว่า...แน่นอน