GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การเปิดรับสื่อ ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการรับสื่อเกี่ยวกับโรคเอดส์ของหญิงมีครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ผลการวิจัย พบว่า
หญิงมีครรภ์ เปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากโทรทัศน์ และโปสเตอร์ตามลำดับ

 

ผู้วิจัย วินิดา ชวนางกูร (2538)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สื่อมวลชนโรคเอดส
หมายเลขบันทึก: 42744
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)