ผ้าปูที่นอนที่เก่าขาดตรงกลาง ให้นำมาทำเสียใหม่ โดยฉีกตรงรอยที่ขาดให้แยกจากกัน แล้วนำเอาชายสองข้างมาเย็บติดกัน แล้วเย็บชายทั้งสองข้างให้เรียบร้อยก็จะกลายเปนผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ใช้ได้อย่างสบาย