ถ้าคอนแท็คเลนส์ตกอยู่ที่พรม มองหาไม่พบ ให้ใช้ผ้าไนล่อนปิดตรงเครื่องดูดฝุ่น ใช้เชือกผูกมัดไว้ แล้วใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดออกมาก็จะพบคอนแท็คเลนส์ติดอยู่ที่ผ้าไนล่อนและใช้วิธีเดียวกันนี้จะหาคอนแท็คเลนส์ที่ตกอยู่บนพื้นสนามหญ้าได้เช่นเดียวกัน