ดิฉันพยายามใชไอทีเพื่อพัฒนางานไอทีโดยให้คุณวิโรจน์ คุณโอ๋ ชาย รายงานผลทุกสัปดาห์ทาง intranet      ให้คุณอนวัชช์ ส่งintranet รายงานปัญหาอุปสรรคและจะforwardไปให้หมอต่อและคุณติ๋ว     เมื่อสองสามวันก่อนเรามีการคุยกันเกี่ยวกับการพัฒนางานผู้ป่วยในซึ่งมีความเห็นต่างกันในการแก้ปัญหา     การมองปัญหาคนส่วนใหญ่จะมองจากฐานของตัวเอง     น้อยคนที่จะนึกถึงปัญหาของผู้อื่นแล้วนำมาร่วมกันแก้เพราะต้องใช้ความเสียสละ ความเข้าใจ และแนวคิดในการพัฒนา     แต่ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีเพราะเรามีฐานของความปรารถนาดีต่อองค์กรเป็นหลักในการทำงาน

ในการพัฒนาไอทีเราตั้งใจจะคุยกันบ่อยๆเพื่อเข้าใจสิ่งที่คนไข้  ผู้ใช้ไอทีและผู้บริหารต้องการมากขึ้นค่ะ

ดิฉันเคยอ่านหนังสือพระไตรปิฏกแบบย่อเกี่ยวกับคำสอนของพระพทธองค์ในเรื่องการพูดและนำมาคอยกระตุ้นและหยุดการพูดในสิ่งที่ท่านห้ามไว้ซึ่งได้ผลบ้างเป็นบางครั้ง     ถึงแม้จะหลุดปากพูดอะไรไปบ้างแต่พอกลับบ้านก็จะนึกเสียใจทุกครั้งว่าเราไม่น่าพูดเลย

ดิฉันหาหนังสือเล่มนั้นไม่พบเลยหยิบหนังสือมงคลชีวิต หลักปฏิบัติมงคล 38ประการของคนดีซึ่งนพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตรแจกให้ในวาระที่ท่านเกษียณและอวยพรมาด้ยว่าขอให้ท่านคิด ทำ และประสบแต่สิ่งที่เป็นมงคล    ดิฉันก็จะขอสรุปมงคลที่ 10 :  สุภาสิตา  จ  ยา  วาจา  แปล่วา  วาจาที่เป็นสุภาษิต

-วาจา หมายถึงคำพูดที่ออกเสียงที่บุคคลอื่นเข้าใจเนื้อความ   เป็นของกลาง  จะดีหรือไม่ขึ้นกับเจตนาของผู้พูดมุ่งจะให้เป็นไป

-วาจาที่ดีที่จัดว่าเป็นสุภาษิต พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ 5 สถานคือ

วาจาที่บุคคลพูดถูกกาล 1  

2   วาจาที่บุคคลพูดจริง 1

  วาจาที่บุคคล พูดอ่อนหวาน 1

 วาจาที่บุคคล พูดประกอบด้วยประโยชน์ 1

 วาจาที่บุคคล  พูดด้วยจิตเมตตา 1

ผู้ที่ต้องทำงานด้วยกันควรเลือกให้วาจาทีเป็นสุภาษิตกันและต้องครบ5องค์ประกอบ         ของที่เป็นจริงแต่พูดแล้วไม่เกิดประโยชน์ท่านก็ห้ามไว้ค่ะ     แต่ดิฉันก็พูดบ่อยๆทั้งๆที่รู้ว่าไม่เกิดประโยชน์ 

วันนี้ขออนุญาตนำธรรมะมาให้อ่านเพื่อเป็นมงคลเพราะใกล้วันแม่แล้วค่ะ