ก่อนที่จะเปิดฝากระป๋องสี ให้ใช้ผ้าเช็ดตรงส่วนบนทำความสะอาดปากกระป๋องเสียก่อน เพื่อไม่ให้ฝุ่นละอองปนสี และเพื่อไม่ให้สีที่ไหลออกมาเปื้อนปากกระป๋องเหนียวเหนอะหนะ