พระบรมราโชวาทของในหลวง (สำหรับข้าราชการ)

ในหลวง พระบรมราโชวาท ข้าราชการ

ชอบอ่านพระบรมราโชวาทเนื่องจากเป็นหลักคำสอนและแนะนำที่ดีและมีค่ายิ่ง  ที่ควรน้อมรับมาปฏิบัติ   จึงได้นำมาบันทึกไว้ในที่นี้เพื่อจะให้ตนเองดูได้เมื่อไหร่ก็ได้และแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วย

ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติภาระทั้งปวงด้วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ ใช้ความรู้ความคิด ความเฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ ปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ  งานที่ทำจึงจะสำเร็จผลสมบูรณ์และก่อเกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์  เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน

พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2549 วังไกลกังวล

 

การปฏิบัติราชการให้ดีนั้น กล่าวอย่างสั้น ง่ายและตรงที่สุด คือทำให้สำเร็จทันการ และให้ได้ผลประโยชน์แต่ทางเดียว ซึ่งจะทำได้เมื่อบุคคลมีวิชา ความสามารถ และมีัปัญญาความรู้คิดพิจารณา เห็นสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์ มิใช่ประโยชน์  อย่างชัดเจน ถูก ตรง.

พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2534 ภูพิงคราชนิเวศน์ 

 

 
ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมย่อมเป็นคุณแก่ตนด้วย ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวม ย่อมบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำงานทุกอย่าง ด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอ

พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2545 วังไกลกังวล 

 

การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน และความถูกต้องเป็นธรรม เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการ เพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะทำให้มีจิตใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะพากเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จ และสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง

 พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

เกียรติและความสำเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัตตัวของแต่ละคน ที่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ และปฏิบัตตัวให้สุจริต เที่ยงตรง พอควรพอดีแก่ตำแหน่งหน้าที่ที่ดำรงอยู่ 

  พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2539 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

  พระบรมราโชวาท เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2533 พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

วารสาร หมายเหตุ ก.พ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตคือการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#ในหลวง#ข้าราชการ#พระบรมราโชวาท

หมายเลขบันทึก: 42729, เขียน: 05 Aug 2006 @ 10:58 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 22:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • ชอบอ่านครับ
  • ชอบอันนี้ครับ เก็บไว้เตือนตนเองเสมอ
  • ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง

  • ขอบคุณมากครับ

 

Cobra7001
IP: xxx.172.89.55
เขียนเมื่อ 

เราเป็นข้าราชการ ทหาร ชีวิตพร้อมถวายเพื่อพระองค์

ทรงงพระเจริญ

mimoza
IP: xxx.53.59.228
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ทำให้รายงานเสร็จเร็วขึ้น