ใช้เชือกสำหรับทำความสะอาดฟัน (ไหมเหนียว) มาสอยกระดุมเสื้อเด็กที่ซักบ่อยๆ จะทำให้กระดุมติดทน