ใช้แปรงสีฟันเก่าๆ ที่ไม่ใช้แล้ว ติดไว้ตรงตะขอของเครื่องดูดฝุ่น แปรงสีฟันจะกลายเป็นมือสำหรับช่วยปัดฝุ่นตรงมุมห้องที่ปลายเครื่องดูดฝุ่นไม่สามารถสอดเข้าไปูได้