การเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จาก สื่อประเภทหนังสือพิมพ์รายวันมีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ ของนิสัตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสื่อสาร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


 

งานวิจัยของธีรานุช ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อประเภทหนังสือพิมพ์รายวัน ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร พร้อมกับศึกษาหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ของนิสิต นักศึกษาในกรุงเทพ

ผลการวิจัยพบว่า
- นิสิต นักศึกษาส่วนมาก มีการเปิดรับข่าวสารเรื่องโรคเอดส์จากสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง
เพศ มีอิทธิพลต่อความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์ คือ เพศหญิง มีความตื่นกลัวสูงกว่าเพศชาย
ความ สัมพันธ์ในครอบครัวมีอิทธิพลต่อความตื่นตัวโรคเอดส์ คือ นิสิต นักศึกษาที่มีบิดา มารดาอยู่ร่วมกัน และนิสิต นักศึกษาที่มีบิดา หรือมารดาเสียชีวิตไปฝ่ายหนึ่ง จะมีความตื่นตัวในระดับสูง ส่วนนิสิต นักศึกษา ที่มีบิดามารดาแยกกันอยู่ จะมีความตื่นตัวในระดับปานกลาง
สถานภาพทางเศรษฐกิจและความถี่ในการเปิดรับข่าวสาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์

 

ผู้วิจัย ธีรานุช เทพวัลย์ (2536)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สื่อมวลชน#โรคเอดส์

หมายเลขบันทึก: 42752, เขียน: 05 Aug 2006 @ 11:30 (), แก้ไข: 08 May 2012 @ 18:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)