งานวิจัยของวรชัย มุ่งศึกษาพฤติกรรมการรับสื่อเรื่องโรคเอดส์และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศของประชาชนชายและหญิง อายุ 15-49 ปี จำนวน 4,090 คน

 

ผลการวิจัย พบว่า
โทรทัศน์เป็นสื่อที่นิยมมากที่สุด ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รองลงมาคือ วิทยุ
กลุ่ม ตัวอย่าง เกือบทั้งหมด เคยได้ยินหรือรู้จักโรคเอดส์มาก่อน แต่ก็ยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับสาเหตุการติดต่อ อาการ และการป้องกันโรคเอดส์ โดยยังต้องการให้ใช้โทรทัศน์เป็นสื่อ
กลุ่ม ตัวอย่างมากกว่าครึ่ง ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ แม้ว่าจะมีความรู้เรื่องโรคเอดส์แล้วก็ตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเที่ยวหญิงบริการ, การสำส่อนทางเพศ, การใช้เข็มฉีดยา, การใช้มีดโกน และการทำเล็บตามร้านเสริมสวย

 

 

ผู้วิจัยวรชัย ทองไทย (2537)