เรื่องเล่าชาวทาง 2

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ได้ดีเพราะเส้น

          ปัจจุบันได้นำเครื่องตัดหญ้ามาใช้ในการดูแลตกแต่งต้นไม้  และตัดหญ้าในการดูแลและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  แขวงการทางชุมพรโดยหมวดการทางชุมพรได้นำเครื่องมือชนิดนี้มาใช้ในการดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกปฐมพรชุมพรให้เกิดความสวยงาม  ประหยัด  และปลอดภัยกับรถยนต์ที่วิ่งผ่านไปมาและจอดรอสัญญาณไฟอย่างคับคั่ง         

          การดายหญ้ารอบ ๆ โคนต้นไม้บริเวณขอบปูนเกาะกลางและบนพื้นทางเท้า   แต่ก่อนการจะดายหญ้ารอบ ๆ โคนต้นไม้  บริเวณร่องไม้ดอกไม้ประดับ  ขอบปูนเกาะกลางและบนพื้นทางเท้าเพื่อใส่ปุ๋ยและให้แลดูสวยงามแต่ละครั้งจะต้องใช้คนงานเป็นจำนวนหลายคนในการทำงาน  ทำให้ต้องเสียเวลาและแรงงานในการทำงานมาก  ในขณะที่หมวดมีกำลังแรงงานน้อยประกอบกับมีงานหลายอย่างที่ต้องทำภายในวันเดียวกัน  และการดายหญ้าด้วยจอบเหมือนแต่ก่อนอาจทำให้รากของต้นไม้ได้รับการกระทบกระเทือนหรือขาดได้  หมวดจึงได้นำสายในล่อนมาใช้ในการตัดหญ้าทั้งบริเวณรอบเกาะ  รอบโคนต้นไม้  รอบ ๆ ร่องไม้ดอกไม้ประดับและทั้งบนพื้นทางเท้าในแต่ละครั้งเพื่อให้เกิดการประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงาน

          ทำไมจึงใช้สายเอ็นไนล่อนมาตัดหญ้า

          1  สายเอ็นไนล่อนมีคุณสมบัติที่เหนียวและไม่แตกย่ย  เมื่อประกอบเข้ากับเครื่องตัดหญ้าที่มีความเร็วรอบต่อวินาทีที่  5,000 - 7,000 ทำให้สายเอ็นไนล่อนมีคุณสมบัติที่คมเหมือนใบมีดสามารถตัดหญ้าให้ขาดได้  และไม่เป็นอันตรายแก่ต้นไม้หากพลั้งพลาดไปถูกต้นไม้ที่ปลูกไว้

          2  บริเวณสี่แยกปฐมพรเป็นบริเวณที่มีปริมาณรถยนต์เป็นจำนวนมากในทุกเวลาไม่สะดวกแต่การตัดหญ้าด้วยใบมีดที่อาจทำให้ลูกหินกระเด็นไปถูกรถยนต์ที่วิ่งหรือจอดรอสัญญาณไฟได้  จึงนำสายเอ็นไนล่อนมาใช้แทน

          3  การตัดหญ้ารอบ ๆ ขอบปูนและบนพื้นทางเท้าหากเราใช้ใบมีดที่เป็นเหล็กในการตัดอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ตัดเอง  และผู้ที่อยู่ใกล้เคียงหากใบมีดนั้นหัก แต่การใช้สายเอ็นไนล่อนในการตัดหญ้ารอบ ๆ ขอบปูนหรือบนพื้นทางเท้าสายเอ็นไนล่อนจะค่อย ๆขาดหายหมดไปทีละน้อยๆ เองโดยไม่เป็นอันตรายแก่ใครเลย

          อุปกรณ์การตัดหญ้าด้วยสายไนล่อน

          1  ชุดหัวกระโหลกที่เก็บสายเอ็น  ซึ่งหัวกระโหลกนี้จะเก็บสายเอ็นไนล่อนได้ประมาณ 8 เมตร  ขณะตัดหญ้าหากสายเอ็นไนล่อนขาดหายไปเหลือสั้นก็สามารถคลายล็อคแล้วดึงสายไนล่อนให้มีความยาวตามที่เราต้องการได้

          2  สายเอ็นไนล่อนความโตประมาณ  2.5 มม. 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon highwayความเห็น (0)