ถ้าเปรียบครูเหมือนเรือจ้าง  พี่เลี้ยงโครงการ patho-otop ก็คงเปรียบเหมือนเรือหางยาว ที่ถึงแม้ไม่ต้องออกแรงแจว (เพราะใช้เครื่องยนต์)  แต่ก็ต้องคอยคุมหางเสือให้ดีๆ  เพื่อที่จะส่งผู้โดยสารทีมนักพัฒนาให้ถึงฝั่งโดยสวัสดิภาพ 
   ทีมเก็บตก  เป็นทีมแรกที่เข้ามาปรึกษาเพื่อสรุปผลการดำเนินงานกับพี่เม่ย  ทีมนี้เลือกที่จะปรับลดเวลาการทดสอบ reticulocyte count เพื่อให้ผลการทดสอบเสร็จได้เร็วขึ้น  หลังจากเลือกวิธีที่เหมาะสมได้แล้ว (ด้วยการทดสอบตามขั้นตอนแบบวิทยาศาสตร์) ก็ได้นำมาปรับปรุงงาน และดำเนินงานต่ออีกระยะหนึ่ง ตอนนี้ก็สามารถเก็บข้อมูลตามที่ได้กำหนดตัวชี้วัดไว้ตั้งแต่ต้นโครงการเป็นที่เรียบร้อย  ผลการดำเนินงานก็บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน ผู้รับบริการอย่างชัดเจน  ส่วนในรายละเอียดนั้น คุณนวลตา(หัวหน้าทีม) และสมาชิกอีกสองท่านคือ คุณกันตา คุณลัดดาวัลย์ บอกว่า ขออุบไว้นำเสนอต่อคณะกรรมการทีเดียวเลย  ตอนนี้กำลังเตรียมหัดทำ powerpoint เพื่อที่จะนำเสนองานอยู่ เพราะงานนี้พี่เม่ยบังคับให้ทำกันเอง ห้ามไปวานให้คนอื่นทำให้แล้ว
   นวลตากระซิบบอกว่า ถึงแม้ powerpoint จะออกมา "เชยๆ" แต่หนูก็ภูมิใจค่ะ เพราะ "หนูทำได้"