ความหมายของคอมพิวเตอร์

What is Computer

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ ::::> เราสามารถแบ่งคอมพิวเตอร์เป็นยุคต่างๆได้ 6 ยุคด้วยกัน
                               ยุคประวัติศาสตร์
เครื่องคำนวณเครื่องแรกของโลก ได้แก่ ลูกคิด ชาวจีนได้ใช้มากว่า 7000 ปี ลูกคิดของชาวจีน ประกอบด้วยลูกปัดร้อยอยู่ในราวเป็นแถวตามแนวตั้ง โดยแต่ละแถว โดยแต่ละแถวแบ่งเป็น ครึ่งบนและล่าง ครึ่งบนมีลูกปัด 2 ลูก ครึ่งล่างมีลูกปัด 5 ลูก แต่ละแถวแทนหลักของตัวเลข เครื่องคำนวณกลไก ที่รู้จักกันดี ได้แก่ เครื่องคำนวณของปาสคาลเป็นเครื่องที่ บวกลบด้วยกลไกเฟือง ที่ขบต่อกัน เบลส ปาสคาล (Blaise Pascal) นักคณิตศาสาตร์ ชาวฝรั่งเศส ได้ประดิษฐ์ขึ้นในปี พ.ศ. 2185
ในปี พ.ศ. 2337 กอดฟริด ฟอนไลบ์นิช (Gottfried von Leibniz) ชาวเยอรมันได้ประดิษฐ์ เครื่องคำนวณที่มีขีดความสามารถสูง สามารถคูณและหารได้ และ ยูนิแวค (UNIVAC)
ต่อมาในปีพ.ศ. 2343 ชาร์ลส์ แบบเบจ (Charles Babbage) ชาวอังกฤษ ประสบความสำเร็จ ในการสร้างเครื่องคำนวณ ที่เรียกว่า Difference engine
และใน ปี พ.ศ. 2439 ฮอลเลอริชได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเพื่อผลิตจำหน่าย
เครื่องจักรที่ช่วย ในการคำนวณ ชื่อ บริษัท Computing Tabulating Reording
ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อบริษัทไอบีเอ็ม (International Business Machine : IBM)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน narokawayGความเห็น (0)