โครงการนักเรียนเยี่ยมคุก เรือนจำจังหวัดชุมพร

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จุดประสงค์ที่แท้จริงไม่ต้องการให้นักเรียนกลัวคุก แต่ต้องการให้นักเรียนกลัวการกระทำความผิดมากกว่า

         

         เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 เวลา 13.00 15.00 น. คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 90 คน ได้มาเยี่ยมชมเรือนจำจังหวัดชุมพร โดยนักเรียนที่มาเยี่ยมเป็นกลุ่มนักเรียนแกนนำในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา โดยทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกกลัวที่จะต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำ หากไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งนับเป็นโครงการที่ดี ถือเป็นการป้องปรามไม่ให้คิดที่จะกระทำความผิด

             กิจกรรมในวันดังกล่าว เนื่องจากเป็นเวลาก่อนผู้ต้องขังจะขึ้นเรือนนอน จึงไม่สามารถอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมภายในเรือนจำได้ เรือนจำจึงได้จัดบรรยายให้ความรู้แทนโดย นายสมชัย หลีอาภรณ์  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆได้ร่วมให้ความรู้และตอบข้อซักถามของนักเรียน โดยได้เน้นถึงวิธีการป้องกันไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งการกระทำความผิดอื่นๆ  และชี้ให้เห็นถึงความยากลำบากของการใช้ชีวิตในเรือนจำ จุดประสงค์ที่แท้จริงไม่ได้ต้องการให้นักเรียนกลัวคุก แต่ต้องการให้นักเรียนกลัวการกระทำความผิดมากกว่า เพราะการติดคุกจะทำให้สูญเสียอิสรภาพ ไม่สามารถทำอะไรได้ตามใจตัวเอง สูญเสียโอกาสเสียเวลา และอนาคต เสื่อมเสียชื่อเสียง ทุกคนที่มาอยู่ในเรือนจำจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือนจำ โดยเคร่งครัด  เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้นักเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และพยายามประพฤติตนให้เป็นคนดี ซึ่งประเทศชาติต้องการคนเก่งที่เป็นคนดี เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ คนเก่งแต่ไม่ดีก็คงคิดแต่จะเอาเปรียบสังคม สู้คนไม่เก่งแต่เป็นคนดี มีคุณธรรมไม่ได้ ในปัจจุบันเรือนจำไม่มีสภาพอันโหดร้ายทารุณให้เห็นแล้ว มีแต่ความสวยงามเป็นระเบียบ เพราะเป็นสถานที่ในการแก้ไขคนไม่ดี ให้เป็นคนดี ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ที่นี่คือจุดสุดท้ายที่จะได้มีการอบรมสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดี ซึ่งนักเรียนมีความตั้งใจในการรับฟังและซักถามปัญหา และรับว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่ทำความผิดอื่นๆ จะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้เพื่อนนักเรียนอื่นๆ ต่อไป

      หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้นำคณะครูและนักเรียน ชมการฝึกวิชาชีพอิสระของผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำ ได้แก่ การฝึกวิชาชีพเสริมสวย นวดแผนไทย คาร์แคร์ ลองชิมอาหารที่จัดเลี้ยงผู้ต้องขัง  และชมผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขัง

     ขอขอบคุณทางโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ได้ให้ความสำคัญกับเรือนจำ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด และตั้งใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเชิงรุก เป็นการสกัดกั้นมิให้มีผู้หลงผิด ต้องเข้ามาอยู่ในเรือนจำ เรือนจำจังหวัดชุมพร หวังว่าจะมีสถานศึกษาอื่นๆ ให้ความสนใจมาเยี่ยมเรือนจำอีก

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือนจำจังหวัดชุมพรความเห็น (1)

จิตรา
IP: xxx.93.206.152
เขียนเมื่อ 

ที่ตั้งของเรือนจำจังหวัดชุมพรคือ 101 ม.1 ต.บางหมากตามหน้าเว็บไซต์ของเรือนจำ หรือว่า 110 ม.1 ต.บางหมากกันแน่ค่ะ ตรวจสอบความถูกต้องของหน้าเว็บไซต์เรือนจำจังหวัดชุมพร ให้หน่อยนะค่ะ กลัวจ่าหน้าซองไปแล้วผิด จดหมายจะไม่ถึงมือนะค่ะ

ขอบคุณค่ะ