ตอนนี้กำลังเครียดกับการอ่านผึ้ง หวังว่าพรุ่งนี้ฉันและทุกคนคงทำข้อสอบได้นะคะ

                                                                           กาญจนา...ผึ้งต่อยหัว!!!!