ไชโย บล็อกการเงินเปิดตัวแล้ว

ขอเชิญชวนทุกท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหน่วยการเงินนะค่ะ

ข่าวล่ามาเร็ว  ขอเชิญชาว กบข. คณะทันตะฯ มข. รับเอกสาร กขบ. ระยะเวลาครึ่งปีของท่าน

ได้ที่หน่วยการเงินคณะฯ