สำรวจเล อ่าวละแม ( 2 )

สำรวจเล อ่าวละแม

        สืบเนื่องจากวันที่ 25 สิงหาคม 2548 ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ร่วมกับเครือข่ายประมงพื้นบ้าน ทำโครงการสำรวจฐานทรัพยากรชายฝั่ง เพื่อวางแผนการจัดการ และได้จัดงานใน ระหว่างวันที่ 2 - 3 กันยายน 2548 นั้นได้เกิดขัดข้องทางสภาพอากาศเลยได้เลื่อนงานออกมาเป็นที่ 20 - 21 กันยายน ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

     

                           

กิจกรรม

     - การทำบุญสวดหาด 

       

                          

 

     - งานสืบสานความเป็นมาของชุมชนในอดีตและที่มาของคำว่า " ละแม "

    

                    

     - งานสำรวจฐานทรัพยากรชายฝั่ง

    

       

    

    

         ในการสำรวจได้แบ่งการสำรวจออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. สำรวจปะการัง

2. สำรวจหญ้าทะเล

        ในการสำรวจพบว่าปะการังในแถบบริเวณอ่าวละแม ได้ถูกทำลายเป็นจำนวนมากซึ่งสภาพปะการังที่เหลืออยู่เพียง 25 % ดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันกันอนุรักษ์อย่างเร่งด่วน 

        ในส่วนหญ้าทะเลในแถบบริเวณอ่าวละแม พบว่าหญ้ามีความอุดมสมบูรณ์มาก หญ้าที่พบมีเพียงชนิดเดียวคือ หญ้าใบมะข้าม ส่วนสัตว์น้ำที่พบมี ปลา ปู ไข่หมึก หมึก กุ้ง หอยจอบ และ ปากกาทะเล  แต่น่าส่งใสว่าทำไม่ไม่พบปลาพยูน ทั้งที่มีหญ้าทะเลอุดมสมบูรณ์

        ในการอนุรักษ์ประการังและหญ้าทะเลให้กลับมาสู่สภาพเดิมนั้นต้องสร้างจิตสำนึกในชุมชน

                                                                                 นายชัยรัตน์  ศรีลาวรรณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)