หลังจากที่ได้สัมผัสกับการจัดการความรู้ฯ เพียงนิดเดียว แล้วได้ใกล้ชิดกับ นว.สธ.9 จึงทำให้ทราบว่าการจัดการความรู้เป็นเรื่องของความเป็นพันธมิตร กัลยาณมิตร และอีกหลายมิตรภาพ ที่ปราจีนกำลังเริ่มที่จะทำ KM ในองค์กรราชการหลายที่ เพราะได้เข้าไปสัมผัส(ผู้ช่วย)ในการเป็นผู้ช่วยวิทยากรในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐแนวใหม่" เลยได้เห็นและรับรู้ ตอนนี้มี 2 แห่งแล้วที่เริ่มพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ คือ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ตำรวจ (ยุทธการ+สืบสวนสอบสวน) ก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีที่ไหนทำเพิ่มอีก แม้แต่ในองค์กรสาธารณสุขเองก็เพิ่งเริ่มทำ