AAR หลัง HACC_KKU จัด HA_KM ครั้งที่ ๔ (๒)

JJ
อาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา จาก พรพ ร่วม ลปรร การจัดการกับอุบัติการณ์ และ การบริหารความเสี่ยง

 อาจารย์ ผ่องพรรณ ธนา จาก สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ ) ร่วม ลปรร ( แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ) หลังจากที่กลุ่ม โรงยาบาลเครือข่าย HACC_KKU เข้าร่วม แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ตรง ในเรื่องอุบัติการณ์ และ การจัดการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล ซึ่งศูนย์ความร่วมมือ HACC จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ โดย มีผู้ร่วมสัมมนาจำนวน ๙๖ ท่าน ( สมัครมา ๑๐๗ ท่าน ) จากโรงพยาบาล ๒๒ แห่ง ที่ปรึกษา ๒๒ ท่าน และ มีตัวแทนจาก สสจ ๓ จังหวัด คือ ขอนแก่น กาฬสินธิ์ และ หนองคาย

 ภาพบรรยากาศของการ ลปรร โดยมีตัวแทนจากโรงพยาบาล ตัวแทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ ที่ปรึกษาเข้าร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์

หลังการ ลปรร ในประเด็น เรื่องอุบัติการณ์ และ ความเสี่ยง ในช่วงสุดท้ายได้ให้แต่ละท่าน ทบทวน และ เขียนความตั้งใจที่จะไปดำเนินการต่อไป ผมได้อ่านเอกสารทั้งหมด และ ขอทำ AAR ในส่วนของการได้ศึกษาเอกสารดังนี้ครับ

 ๑. จากการสอบถามผู้เข้าร่วม ลปรร ตั้งแต่เริ่มประชุม ปรากฏว่าตัวแทนที่มาเข้าร่วม สัมมนาส่วนมากไม่เคยเข้าร่วมกระบวนการ HA_KM ซึ่งจัดมาแล้วต่อเนื่องถึงสามครั้ง ทำให้ไม่เข้าใจถึงวิธีการของการจัดการความรู้ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือ เสริมสร้างประสบการณ์ ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

 ดังนั้นในการ ลปรร ครั้งต่อไป ต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบ และ ต้องกำหนดผู้ที่เข้ามา ลปรร ให้ชัดเจน ซึ่งในเอกสารเชิญสัมมนา เชิญ ผู้อำนวยการ และ ผู้ประสานงานคุณภาพ โรงพยาบาลละ ๒ ท่าน

 ๒.ผู้เข้าร่วมสัมมนา ต้องการเอกสารประกอบการสัมมนา

 ในประเด็นนี้ ทาง HACC_KKU จะสื่อสารให้ทางโรงพยาบาลเครือข่ายที่จะเข้าร่วม ลปรร ในครั้งต่อไปได้ส่งเอกสารล่วงหน้า

 ๓.โรงพยาบาลที่มาเข้าร่วม ลปรร มีจำนวนมากกว่า ๑๐ แห่งยังไม่มีประสบการณ์ การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ทำให้ไม่เข้าใจกระบวนการ

 ประเด็นทาง HACC_KKU จะประสานงานกับทีม KM_KKU เพื่อจัดการให้ความรู้กับโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งคาดว่าจะสอบถามความต้องการไปยังโรงพยาบาลเครือข่าย และ สอบถามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการ ลปรรสี่ครั้ง

 ๔. ในส่วนที่ผู้เข้าร่วม ลปรร ได้เขียนใน สิ่งที่จะไปดำเนินการต่อไป คือ การไปวางระบบในเรื่องการจัดการกับอุบัติการณ์

 ซึ่งผมจะเล่าต่อไปครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#aar

หมายเลขบันทึก: 4270, เขียน: 23 Sep 2005 @ 08:38 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:10 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)