สรุปผลการประชุม หน่วยงานสนับสนุน วันที่ 22 กันยายน 2548 ณ. ที่ทำการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ

  ติดต่อ

   เวทีในการประชุมในวันนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 26 คน หน่วยงานที่เข้าร่วมประกอบไปด้วย ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ผู้จัดการ ธกส. สาขาท่าศาลา เจ้าหน้าที่ ธกส. นบพิตำ เจ้าหน้าที่ กศน. นบพิตำ เจ้าหน้าที่อนามัยตำบลกะหรอ พัฒนาชุมชนตำบลกะหรอ (พช.) เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทีมชุมชนกะหรอ 8 คน ทีมจัดการความรู้ ม.วลัยลักษณ์ 3 คน ทีมวิจัย มวล. 4 คน

ผู้ทำหน้าที่วิทยากรในวันนี้ คือ อ.โรจน์ และ อ.บัว

   เริ่มต้นด้วยการ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในวันนี้ รวมถึงเป้าหมายของตำบลกะหรอ ที่คนในชุมชนต้องการจะให้มีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และหน่วยงานสนับสนุนจะมีส่วนช่วยหนุนเสริมในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างไร เพื่อให้ชุมชนเดินไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ถือเป็นเวทีแห่งความร่วมมือ

   หลังจากนั้นก็เป็นการแนะนำตัวของผู้เข้าร่วมประชุม โดยใช้เวลา ประมาณ 5 นาที ( มีเวลาจำกัด )

   เมื่อแนะนำตัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นคิวของชุมชน โดยคุณพัชรี วารีพัฒน์ ซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน ได้เสนอเป้าหมายของเครือข่าย 6 เรื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ

 2. การจัดตั้งสถาบันการเงินระดับตำบล

 3. การพัฒนากองทุนหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ

 4. การจัดการเงินของครัวเรือน ( บัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน )

 5. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 6. การจัดทำฐานข้อมูลเพื่อจัดสวัสดิการ

     โดยเป้าหมายของตำบลกะหรอ ก็ได้มีการจัดตั้งไปแล้ว 1 เรื่อง คือ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ แต่ยอดของสมาชิกยังไม่ได้สรุปว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่ จะมีการสรุปยอดในวันที่ 25 กันยายน 2548 จะรายงานให้ทราบกันอีกที ส่วนในเรื่องอื่น ๆ ทางชุมชนอยากจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้เป้าหมายที่วางไว้ บรรลุผล หลังจากนั้น คุณประหยัด ทองดำ ตัวแทนจากชุมชน ก็มาเน้นย้ำถึงเป้าหมายอีกรอบ และอยากให้หน่วยงานสนับสนุนให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ซึ่งในตอนนี้ชุมชนก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาในด้านต่าง ๆ แต่ในบางเรื่องชุมชนยังขาดทักษะและความรู้ เพราะฉะนั้นหน่วยงานสนับสนุนจึงเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มสิ่งเหล่านี้

          

   ตอนนี้ก็ถึงคิวของหน่วยงานสนับสนุน สรุปได้ว่า ทุกหน่วยงานมีความพร้อมและความยินดีให้การสนับสนุน ความรับผิดชอบและการให้การสนับสนุนของแต่ละหน่วยงานสรุปได้ดังนี้

 1. ธกส. จะให้การสนับสนุนในเรื่อง 1)การจัดตั้งสถาบันการเงินระดับตำบล 2)ให้ความรู้ในเรื่องบัญชี 3)สมุดบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน 4)เงินทุนสนับสนุน 5)การพิจารณาให้สินเชื่อ

 2. ธนาคารออมสิน เน้นในเรื่องสังคม 1) การจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างกับ ธกส. 2)อบรมให้ความรู้เรื่องบัญชี ปีละ 2 ครั้ง สำหรับภาคใต้ตอนบน 3)เงินทุนสนับสนุน

 3. พัฒนาชุมชนกิ่งอำเภอนบพิตำ สนับสนุนในทุกเรื่องซึ่งเป็นเป้าหมายของตำบลกะหรอ

 4. เกษตรอำเภอ จะทำงานควบคู่ไปกับ พช. สนับสนุนในการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ จัดทำแผนชุมชน จะมีเจ้าหน้าที่ทำงานประจำตำบล

 5. กศน. จะเน้นหนักในเรื่องการประสานงานจัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่ชุมชนสนใจ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพและวิสาหกิจชุมชน และมีงบสนับสนุนในการเรียนรู้

 6. อนามัย จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก ซึ่งอนามัยจะสนับสนุนในเรื่อง ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ของคนในตำบลกะหรอ

 7. นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช คุณประมวล วรานุศิษฏ์ จะให้การสนับสนุนในด้าน การประสานงานและดูแลงานกองทุนในภาพรวมของจังหวัด ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการทำงานของชุมชน และท่านยังให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า ระบบฐานข้อมูลของคนในชุมชนจะต้องมาเป็นอันดับแรก กำลังคน กำลังความคิด กำลังความสามารถ ของคนในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่า ที่จะไปขับเคลื่อนในเรื่องต่าง ๆ สร้างความเข้าใจในหมู่บ้าน มีการจัดระบบจัดเก็บจัดทำ ให้เป็นระบบเดียวกันทั้งหมู่บ้าน ทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองมีจรรณยาบรรณในการทำงาน ให้คิดทบทวนให้ละเอียดอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะลงมือกระทำ เพราะเมื่อเกิดผิดพลาดขึ้นมาคนที่เจ็บปวดคือคนในชุมชนของเรานั่นเอง

     หลังจากนั้นเป็นการแนวร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย ซึ่งหน่วยงานสนับสนุนทุกหน่วยก็มีความยินดีในการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อจะให้ตำบลกะหรอเดินทางไปถึงเป้าหมายที่ได้วางไว้ เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

   สุดท้าย คุณสมรัก ใจกล้า ตัวแทนจากชุมชน กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ กะหรอในวันนี้จะไม่เดินโดดเดี่ยวอีกต่อไป เพราะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ และมอบของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลกะหรอ ร่วมกับ มวล. ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

   

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ตำบลกะหรอ กิ่งอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเลขบันทึก: 4272, เขียน: , แก้ไข, 2013-09-06 17:10:49+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

kmm-p
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

เข้าร่วมเวทีนี้ได้ทั้งสาระการเรียนรู้ และได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วย

ขอบคุณคะชาวกะหรอและทีมวิจัย มวล.