จากการที่บริษัทอินโนเวทีฟ ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระบบห้องสมุดอินโนแพค ซึ่งในเมืองไทยมีมหาวิทยาลัยที่ยังใช้ระบบดังกล่าวอยู่ประมาณ 14 แห่ง มานำเสนอถึงการปรับเปลี่ยนระบบการสืบค้นข้อมูล หนังสือและสารสนเทศหลายๆ อย่างผ่านหน้าจอเว็บ ที่เรียกว่าเว็บโอแพค จะปรับเปลี่ยนใหม่เป็น เว็บแพคโปร โดยเพิ่มความสามารถที่น่าสนใจหลายเรื่องคือ

 

 
  • เพิ่มความสามารถในการสืบค้น จากการสืบค้นแบบเดิมสามารถเพิ่มความสามารถในการสืบค้น ให้จำกัดวงในการค้นได้ดีขึ้น ค้นเจอได้ง่ายขึ้น
  • เพิ่มความสามารถ ให้ผู้ใช้บริการ สามารถ ให้ดาว หรือ Rating หนังสือที่อ่าน และเขียนคำเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือเล่มนั้นได้ ซึ่งอันนี้ตรงกับความคิดของผมที่เคยเข้าไปชมเว็บไซต์ของ Amazon และบริษัทเค้าสามารถให้ผู้ซื้อสามารถให้ความคิดเห็น และโหวตหนังสือได้ทำให้ผู้ใช้ หรือผู้อ่านพิจารณาในระดับแรกก่อนว่าหนังสือนั้นน่าอ่านหรือไม่
  • แนวทางที่บริษัทนำมาใช้คือ การใช้เทคโนโลยีของ Ajax และ RSS Feed เข้ามาใช้  Ajax คือ Asynchronous JavaScript and XML เป็นเทคนิคเพื่อทำให้เว็บแอปปลิเคชั่นมีการตอบสนองที่รวดเร็วทันใจขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แสดงบนหน้าเว็บโดยใช้ข้อมูลจากเซอร์เวอร์ โดยไม่ต้องมีการรีโหลดหน้าเว็บใหม่ทั้งหน้า ซึ่ง ถ้าไม่ได้ฟังจากอาจารย์ธวัชชัยมาก่อน ก็คงจะงง และไม่เข้าใจ ส่วนเรื่อง RSS Feed เราเคยได้ยินอาจารย์จันทรวรรณ พูดถึงหลายครับแล้ว แต่มาได้ยินอีก ทำให้รู้ว่าเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่อง RSS Feed จะถูกนำไปใช้ในหลายวงการ
  • RSS ย่อมาจาก Really Simple Syndication คือ บริการที่อยู่บนระบบ อินเตอร์เน็ท จัดทำข้อมูลข่าวสารให้อยู่ในรูปแบบ XML เพื่ออำนวยความสะดวกให้ กับผู้ใช้ โดยส่งข่าวหรือข้อมูลใหม่ๆ ให้ถึงเครื่องตลอดเวลาที่มีการ Updateไม่ต้อง เสียเวลาเปิดเว็บไซต์เข้ามาค้นหา

 

 ตัวอย่างหนังสือของ amazon ที่สามารถ rating ให้ดาวหนังสือได้