อยู่หลังเขามานาน วันนี้ได้มีโอกาสได้รับรู้การดำเนินงานการเบิกยาผ่านระบบVMI รวมทั้งยาต้านไวรัสในโครงการNaphaที่ดำเนินการมาหลายปีแล้ว มีปรับเปลี่ยนหลายเวอร์ชั่นคงต้องไปเหล่าสู่กันฟังในกลุ่มงานเพื่อประดับปํญญา ได้เห็นความมุ่งมั่นของผู้บริหารและวิสัยทัศน์ขององค์การเภสัชกรรมที่จะพํฒนายาที่มีคุณภาพ การทำงานเป็นทีม ไม่ใช่วันแมนโชว์ เพื่อสามารถแข่งขันกับบริษัทยาเอกชน ช่วยเหลือประชาชนยามมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน