ในวันที่ 4 สิงหาคม 2549 เวลาประมาณไม่เกิน 4 ทุ่ม บล็อกของ beeman มีผู้เข้ามาเยี่ยมบันทึกและอ่านครบ 40,000 ครั้งแล้ว (ตามข้อมูลของ Site Meter นับตั้งแต่ 13 มกราคม 2549) ดังนั้นจึงขอบันทึกไว้เป็นสถิติครับ

     จำนวนผู้อ่านเฉลี่ยสำหรับสัปดาห์นี้อยู่ที่ 189 ครั้งต่อวัน (ตรวจสอบครั้งสุดท้าย วันที่ 6 สิงหาคม 2549 เวลา 15.00 น.) แต่ถ้าคิดเป็นจำนวนวันที่บันทึกมา 205 วันแล้ว จะได้ยอดผู้อ่านเฉลี่ยวันละ 195 ครั้ง (40,000/205=195) ต่อวันครับ..

    เชิญอ่านบันทึกเก่าที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ครับ

      ค้นหาได้จาก tag site หรือ meter ครับ...แล้วพบกันใหม่..