สวัสดีชาวศสช.และแขกผู้มาเยื่อนทุกท่าน  นับเป็นโอกาสอันดีของ ศสช.ท่าทอง ที่ได้มาเล่าเรื่องการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Weblog   ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนค่ะ ศสช.ท่าทองเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย ของโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ส่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คนได้แก่ ดิฉัน ขจีวรรณ  และคุณมะลิ นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเหลือคนไข้อีก1 คน ลงไปทำงานกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเดิมอีก 4 คน ซึ่งก็ผนึกกำลังกันทำงาน บางครั้งก็พบอุปสรรค หรือปัญหาต่างๆ อยู่บ้างแต่เราก็ต่างร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นมาได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานมาบ้าง แต่สักวันพวกเราจะยืนเด่นเป็นสง่าให้ได้ ก็คงไม่มีอะไรมาสู้ความสามัคคีของเราได้  มีกิจกรรมหลากหลายในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้รู้ หรือผู้ร่วมงานอื่นๆ แต่ไม่มีช่องทาง ก็คราวนี้แหละที่ค้นพบช่องทางที่จะให้เราได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทาง Weblog  ยินดีรีบคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้ค่ะ

      ประเดิมเรื่องแรกเลยก็ขอเล่าเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้จัดอบรมเมื่อ 31กค.49  สืบเนื่องมาจากผลการดำเนินการในการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 40ปีขึ้นไป ของปีงบประมาณ 2549พบว่ามีประชาชนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จำนวนทั้งหมดประมาณ 500 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงทีเดียว และจากการสัมภาษณ์ในการคัดกรองพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านการกินอยู่ การออกกำลังกาย สภาพการปรับตัวต่อภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่ส่งผลให้เกิดภาวะ เครียด และบางส่วนจากกรรมพันธ์ มีพ่อแม่เป็นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอยู่แล้ว โอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันสูง และเบาหวานก็มากขึ้นด้วยทางศสช.ได้ตระหนักถึงสุขภาวะของประชาชนในกลุ่มนี้ จึงได้จัดให้ดำนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น  มีประชาชนที่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน และการอบรมในครั้งนี้ ได้ คุณรัชดา(น้องอ้อ) และคุณปิลันธนา(น้องอุ๋ย) ซึ่งเป็น Project. mananger  เกี่ยวกับเรื่องเบาหวาน และความดันโลหิตสูงจากเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พุทธชินราช มาให้การดูแลและช่วยเหลื่อในการดำเนินการให้โครงการเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

   จากบรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดีทีเดียว  ดิฉันเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ร่วมกับน้องอ้อ น้องอุ๋ย  ผู้เข้ารับการอบรมต่างพูดว่า หมอ(อยู่ในชุมชน ชาวบ้านเรียกหมอ โหม้ดทุกคนเลย)พูดได้ดี เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียว แม้ว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะมีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็พูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นได้ดีทีเดียว ซักถามในส่วนที่ตนเองจะสามารถ นำไปใช้ได้เองตามวิถีการดำรงชีวิติประจำวันของแต่ละคนซึ่งสนุกมากเข้าใจง่าย ทั้งยังทำให้เราทราบถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบอีกด้วยซึ่งสมารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่างๆในชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

    นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เชิญผู้มีเกียรติซึ่งเป็นคุณพ่อของ น้องอ้อ ได้มาเล่าประสบการณ์การดูแลตนเองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฟังอีกด้วย ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งแก่ผู้เข้ารับอบรม   ขอขอบคุณคุณพ่อน้องอ้อมาณ ที่นี้ด้วยค่ะ ได้นำรูปบรรยากาศในวันนั้นมาให้ดูค่ะ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงของตำบลท่าทองบางส่วน

ดิฉัน ไก่ค่ะ(ขจีวรรณ)

<div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">น้องอ้อคนเก่ง</div><div style="text-align: center"></div><p> </p><p align="center">น้องอุ๋ยคนงาม(เก่งด้วย)</p> <div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">คุณลุงใจดีที่มาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้</div><div style="text-align: center"></div>  <p> </p><p> </p><p align="center">มอบรางวัลโดยคุณมะลิ</p><p></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center">จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติม มีผู้สนใจชมอย่างต่อเนื่อง</p><div style="text-align: center"></div><p>      </p><p>     สำหรับครั้งนี้การจัดอบรมให้ความรู้นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควรได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนไม่น้อย ทั้งที่ศสช.ท่าทองเป็นเขตเมือง มีทางเลือกเกี่ยวกับการรับบริการทางด้านสุขภาพหลายทาง ส่วนหนึ่งมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตนเองพอสมควร สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นยังคงต้องติดตามการดูแลต่อเนื่อง และประมินผลเป็นระยะๆ  มีความก้าวหน้าอย่างไรจะนำมาเล่าให้ฟังอีก </p><p>ขจีวรรณ +มะลิ บันทึก</p>