• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

เล่าเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง

   มีประชาชนที่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน   

      สวัสดีชาวศสช.และแขกผู้มาเยื่อนทุกท่าน  นับเป็นโอกาสอันดีของ ศสช.ท่าทอง ที่ได้มาเล่าเรื่องการทำงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทาง Weblog   ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนค่ะ ศสช.ท่าทองเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่าย ของโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งทางโรงพยาบาลพุทธชินราช ได้ส่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 คนได้แก่ ดิฉัน ขจีวรรณ  และคุณมะลิ นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยเหลือคนไข้อีก1 คน ลงไปทำงานกับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเดิมอีก 4 คน ซึ่งก็ผนึกกำลังกันทำงาน บางครั้งก็พบอุปสรรค หรือปัญหาต่างๆ อยู่บ้างแต่เราก็ต่างร่วมมือกันแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้นมาได้แม้จะล้มลุกคลุกคลานมาบ้าง แต่สักวันพวกเราจะยืนเด่นเป็นสง่าให้ได้ ก็คงไม่มีอะไรมาสู้ความสามัคคีของเราได้  มีกิจกรรมหลากหลายในช่วงที่ผ่านมาบางครั้งต้องการคำแนะนำ ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากผู้รู้ หรือผู้ร่วมงานอื่นๆ แต่ไม่มีช่องทาง ก็คราวนี้แหละที่ค้นพบช่องทางที่จะให้เราได้ถ่ายทอดสิ่งต่างๆเหล่านี้ผ่านทาง Weblog  ยินดีรีบคำแนะนำ แลกเปลี่ยนความรู้ค่ะ

      ประเดิมเรื่องแรกเลยก็ขอเล่าเรื่องการจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้จัดอบรมเมื่อ 31กค.49  สืบเนื่องมาจากผลการดำเนินการในการคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 40ปีขึ้นไป ของปีงบประมาณ 2549พบว่ามีประชาชนที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงและเบาหวาน จำนวนทั้งหมดประมาณ 500 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างสูงทีเดียว และจากการสัมภาษณ์ในการคัดกรองพบว่าส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม ทั้งทางด้านการกินอยู่ การออกกำลังกาย สภาพการปรับตัวต่อภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่ส่งผลให้เกิดภาวะ เครียด และบางส่วนจากกรรมพันธ์ มีพ่อแม่เป็นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานอยู่แล้ว โอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันสูง และเบาหวานก็มากขึ้นด้วยทางศสช.ได้ตระหนักถึงสุขภาวะของประชาชนในกลุ่มนี้ จึงได้จัดให้ดำนินงานโครงการดังกล่าวขึ้น  มีประชาชนที่ให้ความสนใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเอง เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 150 คน และการอบรมในครั้งนี้ ได้ คุณรัชดา(น้องอ้อ) และคุณปิลันธนา(น้องอุ๋ย) ซึ่งเป็น Project. mananger  เกี่ยวกับเรื่องเบาหวาน และความดันโลหิตสูงจากเวชศาสตร์ครอบครัว รพ.พุทธชินราช มาให้การดูแลและช่วยเหลื่อในการดำเนินการให้โครงการเสร็จลุล่วงไปด้วยดี ต้องขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

   จากบรรยากาศในการอบรมในครั้งนี้ สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดีทีเดียว  ดิฉันเป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย ร่วมกับน้องอ้อ น้องอุ๋ย  ผู้เข้ารับการอบรมต่างพูดว่า หมอ(อยู่ในชุมชน ชาวบ้านเรียกหมอ โหม้ดทุกคนเลย)พูดได้ดี เข้าใจง่ายและสามารถนำไปใช้ในการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันได้ดีทีเดียว แม้ว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะมีระดับความรู้ที่แตกต่างกัน แต่ต่างก็พูดคุยซักถาม แสดงความคิดเห็นได้ดีทีเดียว ซักถามในส่วนที่ตนเองจะสามารถ นำไปใช้ได้เองตามวิถีการดำรงชีวิติประจำวันของแต่ละคนซึ่งสนุกมากเข้าใจง่าย ทั้งยังทำให้เราทราบถึงวิถีชีวิตของประชาชนในเขตรับผิดชอบอีกด้วยซึ่งสมารถนำไปใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการต่างๆในชุมชนต่อไปได้อีกด้วย

    นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้เชิญผู้มีเกียรติซึ่งเป็นคุณพ่อของ น้องอ้อ ได้มาเล่าประสบการณ์การดูแลตนเองให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฟังอีกด้วย ก็ทำให้เกิดการเรียนรู้อีกรูปแบบหนึ่งแก่ผู้เข้ารับอบรม   ขอขอบคุณคุณพ่อน้องอ้อมาณ ที่นี้ด้วยค่ะ ได้นำรูปบรรยากาศในวันนั้นมาให้ดูค่ะ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงของตำบลท่าทองบางส่วน

ดิฉัน ไก่ค่ะ(ขจีวรรณ)

<div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">น้องอ้อคนเก่ง</div><div style="text-align: center"></div><p> </p><p align="center">น้องอุ๋ยคนงาม(เก่งด้วย)</p> <div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center">คุณลุงใจดีที่มาเล่าแบ่งปันประสบการณ์ให้</div><div style="text-align: center"></div>  <p> </p><p> </p><p align="center">มอบรางวัลโดยคุณมะลิ</p><p></p><p align="center"></p><p align="center"></p><p align="center">จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เพิ่มเติม มีผู้สนใจชมอย่างต่อเนื่อง</p><div style="text-align: center"></div><p>      </p><p>     สำหรับครั้งนี้การจัดอบรมให้ความรู้นับว่าประสบความสำเร็จพอสมควรได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนไม่น้อย ทั้งที่ศสช.ท่าทองเป็นเขตเมือง มีทางเลือกเกี่ยวกับการรับบริการทางด้านสุขภาพหลายทาง ส่วนหนึ่งมีความรู้พื้นฐานในการดูแลตนเองพอสมควร สำหรับการดำเนินการครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้นยังคงต้องติดตามการดูแลต่อเนื่อง และประมินผลเป็นระยะๆ  มีความก้าวหน้าอย่างไรจะนำมาเล่าให้ฟังอีก </p><p>ขจีวรรณ +มะลิ บันทึก</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 42643
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 4
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (4)

รอมานานว่าเมื่อไรจะมีเรื่องของ ศูนย์สุขภาพชุมชนซะที ในที่สุดก็สมหวัง ท่าทองเป็นที่แรกที่เล่าเรื่องผ่าน blog  ไก่และมะลิ เล่าเรื่องได้ดี อ่านแล้วมีความสุขชวนติดตาม หมั่นบันทึกบ่อยๆนะ เจอเพื่อนๆก็บอกด้วยว่า ท่าทอง เริ่มบันทึกละนะ บ้านกร่าง  ท่าโพธิ์ บ้านคลอง เขื่อนขันธ์ ฯลฯ ยังไม่เห็นมาบันทึกกันบ้าง ทำงานกันเยอะแยะ อย่างน้อย ก็มีเราคนนึงได้อ่านการทำงานของน้องๆแน่ และเป็นกำลังใจอยู่เคียงข้างเสมอ

   คงไม่ได้มีอจ.คนเดียวหรอกนะที่เป็นกำลังใจให้ยังมี

พี่โต้งอีกคนนะ ได้อ่านแล้วรู้ว่าน้องๆเก่งมีความตั้งใจ

ขอให้มีกำลังใจและพัฒนางานในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นไป

เรื่อยๆนะจ๊ะ

 

    อ้าว  ลืมเห็น PM  2 คน อุ๋ย,อ้อ หมู่นี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาไปช่วยเป็นวิทยากรให้กับชมรมนี่เองดีละนะได้ช่วยกันเป็นทีม ก็เป็นการช่วยเติมกำลังใจให้กันนะน้องนะ

       เหนื่อยหน่อยนะ  สู้ นะเพื่อน