ชีวิตที่ผ่านพ้น...

                ในชีวิตของคนเรานั้นทุกคนต้องพบกับเหตุการณ์ต่างๆ  มากมายที่เข้ามา  ทั้งดี  และไม่ดี  ทั้งสุขและทุกข์จริงมั้ยครับ   เมื่อย้อนอดีตที่ผ่านนั้น  ผม..เพิ่งจะรู้ตัวเองว่ามันผิดพลาดและรู้สึกเสียดายกับเรื่องราวต่าง ๆ อาทิ

                -  การปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่ตั้งใจจะศึกษาต่อตอนแรก

                 -  การใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่ายเกินควร (ไม่มีความพอเพียง)

                -  การประมาทกับการขาดสติ  เป็นต้น

แต่ตามหลักศาสนา  ไม่ควรคำนึงถึงอตีดที่ผ่านมา  เพราะคนเราต้องเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอ

จริงมั้ย ครับ ?   ต้องสู่อุปสรรค  มีคำปรัชญา  กล่าวไว้ว่า...

----------------------------------------------------------------------------------------------

             ในกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว ปลาย่อมว่ายทวนน้ำเสมอ
       ปลาที่ลอยตามน้ำ ก็มีแต่ปลาตาย
    มนุษย์ต้องต่อสู้กับอุปสรรค เหมือปลาว่ายทวนน้ำ
  ผู้ที่ปล่อยชะตาไปตามเหตุการณ์
ก็เหมือนคนที่ตายแล้ว
  
           ว่าวจะลอยขึ้นสูงได้ เพราะเหตุที่ต้านลม
        ถ้าหมดลมว่าวก็ตก มนุษย์เราจะขึ้นสูงอยู่ได้
     ก็เพราะต้องต่อสู้อุปสรรค
ชีวิตที่ไม่เคยพบอุปสรรค จะหาทางก้าวหน้าไม่ได้เลย
  
         ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยากำลัง
      อุปสรรค คือหนทางแห่งความสำเร็จ
     ขอให้เราทั้งหลายพึงใจในการต่อสู้
ยินดีเผชิญหน้ากับศัตรู และกล้าฝ่าฟันอุปสรรค    
      ทุกชีวิตย่อมมีปัญหา ปัญหามีมาให้แก้
ไม่ใช่มีมาให้กลัดกลุ้ม การแก้ปัญหา เป็นหน้าที่ของชีวิต  
      บางคน มีวัตถุอำนวยความสะดวกมาก  แต่ยังหาสุขไม่ได้
   บางคนมีวัตถุอำนวยความสะดวกไม่มาก  แต่หาสุขได้
  สุขหรือไม่สุข....  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุ แต่ขึ้นอยู่ที่ใจที่มองเห็นความเป็นจริงของโลกและชีวิตจนสามารถปล่อยวางคลายความยึดมั่นได้
 *********************************************************************