3 สค.49 ช่วงบ่ายดิฉันและทีม surveyor (พี่อรทัย, พี่สิริกาญจน์,พี่ปัทมาวดี,คุณดุษฎี และคุณชนกพรรณ)ไปประเมินผลโครงการBI-TUC หน่วยงานคัดกรอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ              <p>                  1.ประเมินระดับความสำเร็จ โดยดูความสอดคล้อง (relevancy)ประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน (Efficiency) และ ประสิทธิผล/ผลลัพธ์ (Effectiveness)</p> <p>                   2.ประเมินปัญหาอุปสรรค ของการดำเนินงาน</p> ก่อนไปประเมินทีมของเราได้ทำความเข้าใจกรอบแนวทางการประเมินร่วมกัน และแบ่งหน้าที่กันเป็นส่วน คือ พี่สิริกาญจน์,พี่ปัทมาวดีและคุณชนกพรรณดูประเด็นกระบวนการทำงาน (Efficiency) ส่วนดิฉันและพี่อรทัยดูประเด็นEffectiveness คุณดษฎีดูประเด็นปัญหาอุปสรรค นอกจากนี้คุณชนกพรรณได้นำแนวคำถามประเมินกระบวนการและผลลัพธ์ที่พรพ.เคยถามเพื่อซ้อม Reaccredit ไปด้วย ทำให้ได้ทบทวนแนวคิดด้านการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพไปในตัว <p> ช่วงที่ไปเยี่ยมประเมินก็หวนนึกถึงบรรยากาศวันที่ พรพ.มา accredit เมื่อเดือน กพ.ทำให้ได้เข้าใจความรู้สึกของ surveyor และผู้ถูกประเมิน ว่าแตกต่างกันอย่างนี้นี่เอง  และครั้งนี้อย่างน้อยก็ได้ทักษะการเป็นsurveyor เพิ่มขึ้น </p>

หน่วยงานคัดกรองมี 2 ส่วน คือคัดกรอง1 และคัดกรอง 2วันนี้ทางทีมไปเยี่ยมประเมินหน่วยงานคัดกรอง1 และนัดเยี่ยมงานคัดกรอง2 วันที่ 9 สค.49ช่วงบ่าย

รายละเอียดกรอบแนวทางการประเมินคลิ๊กที่นี่

6 ตัวชี้วัดมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ของHIVQUAL-T คลิ๊กที่นี่

</span>