เด็กพม่าได้เรียนหนังสือ

เด็กพม่าได้เรียนหนังสือ

       ด้วยในแหล่งก่อสร้างในขณะแรงงานที่มาทำงานเป็นแรงงานนานาชาติ มีทั้งชาวเขมร ชาวพม่า ชาวลาว ชนกลุ่มน้อย และคนไทย ซึ่งจะมีเด็กที่ติดตามพ่อแม่มาด้วย ในแต่ละแหล่งก่อสร้างจะมีเด็กจำนวนมาก เช่น แหล่งก่อสร้างเดอะพาร์คแลนดศรีนครินทร์ มีเด็กจำนวน 50 คน  และบ้านพักกรรมกรก่อสร้างที่อินทามะระ ซอย 14 มีเด็กไม่ตำกว่า 70 คน ที่วิ่งกันอย่างมากมายเต็มไปหมด

       สิ่งที่คณะเจ้าหน้าที่ของศูนนย์เด็กก่อสร้างจะทำ คือ เด็กคนไทยที่มีโอกาสในการเข้าเรียน ทางโครงการพยายามจะผลักดันทั้งพ่อและแม่ให้ส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในขณะนี้จะมีเด็กเข้าที่โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ จำนวน 12 คน และมีอีกหนึ่งครอบครัวที่ครูไพโรจน์ใช้เวลาพูดคุยกับครอบครัวนี้ถึง 1 ปีเต็ม

       ครอบครัวของน้องจิน พ่อแม่เป็นชาวพม่า ที่ออกมาจากศูนย์อพยพ ที่จังหวัดกาญจนบุรี มาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงาน ขอทำงานแรงงานก่อสร้าง ซึ่งมีลูกทั้งหมด 3 คน เป็นผู้ชาย 2 คน ผู้หญิง 1 คน ส่วนเด็กผู้ชายได้ฝากไว้กับย่าซึ่งมีอายุมาก  ลูกสาวพามาด้วยและไม่มีโอกาสได้เรียนมาแล้ว 2 ปี  จนครูไพโรจน์ จันทะวงศ์ มนำครอบตรัวประสสานงานมาที่ บ้านอุปถัมภ์เด็ก  ส่งต่อมาเพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษา  ทางคุณครูเริ่มต้นตั้งแต่

        (1) พาเด็กไปสมัครเรียนที่โรงเรียนวัดหลักสี่(ทองใบทิวารีวิทยา) ถ้าโรงเรียนรับแต่ต้องขอผลการเรียนทั้งหมดของเด็ก  ซึ่งเป็นอะไรที่หายากมาก เพราะเด็กไม่มีเอกสาร มีบัตรที่นำหน้าด้วยเลข "0" จึงประสานไปที่โรงเรียนเดิม

         (2) ประสานงานด้วยโทรศัพท์  ซึ่งได้รับคำตอบว่าไม่มีอะไร  ขอให้ำหนังสือไปขอรับ ทางฝ่ายทะเบียนจะพยายามหาให้เท่าทีมี

         (3) ครูจิ๋ว ตัดสินใจทันที่ เพราะถ้ารอช้าเด็กเปลี่ยนใจ จะไม่เรียนอีก เพราะเด็กเริ่มเป็นสาว กำลังหาคู่อยู่ ซึ่งในแหล่งก่อสร้างเด็กมีครอบครัวกันเร็วมาก  จึงประสานงานพาพ่อและเด็กไปที่โรงเรียนเสาหงษ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ใช้เวลาไปขกลับกว่า 16 ชั่วโมง  ในการขอเอกสารรับรองการเรียนของเด็ก  และโชคดีมากที่คุณครูคนเก่าได้เก็บเอกสารของเด็กไว้  จึงมากลับมายื่นที่โรงรียนวัดหลักสี่

         (4)นำเด็กกลับมาสมัครเรียนอักครั้งที่โรงเรียนวัดหลักสี่ ทางโรงเรียนยินดีรับเป็นอย่างดี  และได้พยายามหาเงินสนันสนุน เพราะเด็กมากลางคันยังไม่ได้ย้ายมาอยู่ในเขตหลักสี่  ซึ่งปัจจุบันเด็กเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนเรื่องเอกสารต่างๆยังไม่ได้ดำเนินการ  แต่ขอเพียงให้เด็กได้โอกาสทางการศึกษาก่อน

          การที่เด็กคนหนึ่งจะมีโอกาสใช้เวลามาก และขั้นตอนมากมาย  แต่เป็นสิ่งหนึ่งคือการทำงานประสานกัน  ทำงานด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีให้เด็กได้มีโอกาส  ขอขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการให้เด็กได้มีโอกาสทางการศึกษา และทางเลือกในชีวิตอีกหนทางหนึ่ง

 

              น้องจินร่วมกิจกรรมเสริมทักษะ  กลายเป็นว่าประสบการณ์ของน้องจินได้เผยแพร่ให้เด็กคนอื่นของบ้านในการหุงข้าว และติดเตาถ่าน

 

 

               คุณครูไพโรจน์ ดูรายละเอียดเอกสารที่ครอบครัวน้องจินมีอยู่

                               ที่จังหวัดกาญจนบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เด็กลูกกรรมก่อสร้างความเห็น (0)