ท่านมาเราดีใจ 

ท่านจากไปเราคิดถึง

 

เลี้ยงส่งผู้กำกับอดุลย์  เม่นบางผึ้ง  เครือข่ายคนเก่งของ กศน.ภาชีค่ะ

 

ท่านไปรับตำแหน่งใหม่ที่  สภ.พระอินทร์ราชาค่ะ

 

ผู้กำกับ สมพล  วงศ์ศรีสุนทร  ย้ายมาเป็นผู้กำกับที่  สภ.ภาชีค่ะ

 

ส่วนท่านนี้ย้ายมาเป็นรอง ผู้กำกับ ที่ สภ.ภาชีค่ะ

 

งานเลี้ยงเริ่มแล้วค่ะ.....เอ้า!!ลุย

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ