ตุ๊กตาเปลือกไข่

            การจัดประสบการณ์ในสัปดาห์นี้  เด็กๆได้เรียนเรื่อง “ไข่” เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไข่ชนิดต่างๆ  เด็กๆสามารถสนทนา  และเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ได้ดี  และเนื่องจากเรียนเรื่องไข่นี้เอง  ในกิจกรรมสร้างสรรค์เด็กจึงประดิษฐ์ตุ๊กตาจากเปลือกไข่โดยผู้ปกครองเตรียมเปลือกไข่ให้เด็กๆ โดยการเจาะเปลือกไข่เป็นช่องเล็กๆเทไข่ออก  ล้างให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง  ครูเตรียมไหมพรมให้ทำเป็นเส้นผม  ใช้สีเมจิกวาดหน้า  ตา  ปาก  เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว  เด็กและครูทบทวนขั้นตอนในการประดิษฐ์ เมือเข้าใจแล้วครูปล่อยให้เด็กลงมือทำกันเองโดยครูดูแลแนะนำ อยู่ใกล้ๆ  แล้วก็ได้ผลงานดังภาพ  โอกาสหน้าจะลองทำตุ๊กตาล้มลุกจากเปลือกไข่ดูบ้างนะคะ  วันนี้นำภาพผลงานของหนูๆมาอวดกันก่อนค่ะ

หนูทำตุ๊กตาเปลือกไข่กันค่ะ

ของผมสวยไหมครับ

กำลังติดเส้นผมครับ

นี่คืผลงานของหนูค่ะ

 

 

หน้าตาของตุ๊กตาเปลือกไข่ฝีมือของหนูเองค่ะ