สายรุ้ง กรวยทอง


ครูอาสาสมัคฯ
กศน.อำเภอเสนา
Username
sairung25
สมาชิกเลขที่
83712
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ
 • จบ ป.6 จากโรงเรียนวัดไชยภูมิ
 • จบ ม.3 จากโรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์
 • จบ ม.6 จากโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์
 • จบม.6 สมัครเข้าทำงานที่บริษัทนิชโปร ประเทศไทยจำกัด ตำแหน่งพนักงานคุมเครื่อง ต่อนมาเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงทำงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาปฏิบัติงาน 10 ปี  ระหว่างทำงานได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • จบอนุปริญญา เอกการจัดการ จากวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • จบปริญญาตรี เอกพัฒนาชุมชนจากวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 • เรียนจบปริญญาตรีลาออกจากงานบริษัทเพื่อเข้าเป็นครูสอนเด็กอนุบาลที่พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ(วัดป่าโค)งานที่รักและใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก
 • เรียนต่อปริญญาตรีเอกประถมศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สอนที่พีระยานุเคราะห์มูลนิธิ(วัดป่าโค)มา 5 ปีจึงลาออก
 • ทำงานด้านเจ้าหน้าที่พัสดุที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ได้  4 เดือน
 • สอบได้ครูศรช. ที่อำเภอเสนา(ใกล้บ้าน) และเริ่มทำงาน 1 ก.ค 48 เป็นครู ศรช. ทำงานได้ 6 เดือน ได้สอบเป็นพนักงานราชการ ติดอันดับที่ 4 เริ่มเป็นพนักงานราชการ 1 ต.ค 49 จนถึงปัจจุบัน
 • ได้เป็นพนักงานราชการดีเด่น ระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับภาค และระดับประเทศ และรับโล่เกียรติบัตรเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2553
 • ผ่านการประกวดผู้ประกอบวิชาชีพดีเด่นตำแหน่งครูผู้สอนจากคุรุสภา  ระดับเขต ภาคกลาง

ผลงานเชิงประจักษ์

 1.  พัฒนาศูนย์การเรียนครั้งแรกใช้เงินงบประมาณ 120,000บาท
 2. พัฒนาศูนย์การเรียนครั้งที่สองใช้เงินงบประมาณ 270,000บาท
 3. ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงICT ได้คอมพิวเตอร์ 21 เครื่อง เพื่อให้เป็นศูนย์ ICT ชุมชนตำบลชายนา
 4. ทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา ได้รับการสนับสนุนด้านสื่ออิเล็คโทรนิค เช่น คอมพิวเตอร์โน๊คบรุค เครื่องปริ้นงาน โปรเจ็คเตอร์พร้อมจอ ปูพื้นกระเบืัองให้ กศน.ตำบล
 5. ศูนย์การเรียนได้เป็นศูนย์การเรียนดีเด่นระดับจังหวัด 2 ครั้ง และระดับลุ่มน้ำเจ้าพระยา
 6. กศน.ตำบล ได้รับการนิเทศก์ จากคุณชาญ และคณะจากกรมฯ
 7. กศน.ตำบล ได้รับการต้อนรับผู้ตรวจราชการจากกระทรวง นายอนันต์ ระงับทุกข์และคณะ
 8. เป็นวิทยากรนันทนาการ
 9. เป็นวิทยากรอบรมเรื่องต่างๆ ให้ อบต.ตำบลสามตุ่ม
 10. เป็นวิทยากรเรื่องกระบวนการเรียนการสอนให้ครูในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 11. ออกรายการสายใย กศน.
 12. เป็นวิทยากรอบรมอาสาสมัคร ให้ กศน.อำเภอบางบาล อำเภอบางปะอิน และอำเภอบ้านแพรก

การพัฒนาตนเอง

1. การใช้หลักสูตรพื้นฐานผ่านทางอินเทอร์เน็ต กับ กศน. ภาคกลาง

2. อบรมวิทยากรยุวกาชาด

3. อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้พื้นฐาน

4. อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี