แนะนำ น้องผึ้ง อัญชลี สมาชิก คนหน้าห้อง มมส

Ico256

ชื่อเล่น  น้ำผึ้ง

ชื่อ-สกุล  อัญชลี  พลอยเพ็ชร

หน้าที่  เลขานุการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัย  มหาสารคาม

ข้อมูล  http://gotoknow.org/profile/p_honey2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนนักปฏิบัติเลขานุการความเห็น (0)