การศึกษาพิเศษ

มีเรื่องเล่าให้ฟัง....เข้ามาสิค่ะ

การศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษ
การศึกษาดูงานการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม


        จากการที่ดิฉันได้ไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรีและโรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจกับเด็กพิการที่มีครูที่รักและดูแลเอาใจใส่โดยไม่รังเกียจ ครูมีความอดทนในการสอน  เพื่อให้เด็กได้ความรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้ดำรงชีวิตในประจำวันได้   เด็กพิการเขามีความพยายามที่จะหัดพูด หัดออกเสียง  ออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก  แต่สถานที่ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษมีพื้นที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อเด็กพิการ   คับแคบ  เด็กพิการไม่สามารถเรียนรู้ได้มากเท่าที่ควร  ควรที่จะหาสถานที่ใหม่เพื่อให้เด็กได้มีสถานที่เรียนที่กว้างขว้าง  และมีเครื่องมืออุปกรณ์ให้เด็กพิการที่ทันสมัยและเพียงพอต่อเด็กพิการ  จะเห็นได้ว่าที่ศูนย์การศึกษาจะมีเด็กเยอะกว่าครูที่ดูแลเด็กพิการ  ดิฉันคิดว่าควรที่จะสนับสนุนให้มีอาสาสมัคร หรือครูพี่เลี้ยงที่มีความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้น 
        โรงเรียนโสตศึกษาจะมีแต่เด็กพิการทางการได้ยิน  โรงเรียนจึงเน้นในการจัดการเรียนการสอนโดยให้เด็กฝึกการออกเสียง หัดพูด พูดตามเสียงที่ได้ยินโดยสังเกตปากของครูว่าออกเสียงอย่างไร   โดยฝึกกับกระจก  หรือคอมพิวเตอร์ที่ออกเสียง สำหรับเด็กพิการที่หูไม่ตึงมาก  ส่วนเด็กพิการที่หูตึงมากก็จะมีเครื่องช่วยฟังให้กับเด็กพิการ   ดิฉันได้เห็นความสามารถของเด็กพิการในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน  และที่น่าประทับใจมากที่สุด ก็คงจะเป็นการแสดงเต้นลีลาศ  ซึ่งทำได้พร้อมเพียง และจับจังหวะได้ดีมาก   เขาแสดงได้เก่งมาก  ความสามารถของเขาคนปกติอย่างเรายังทำไม่ได้เลย 
ดิฉันได้มาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งแรก  ดิฉันประทับใจในสภาพแวดล้อมของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มีความสวยงาม กว้างข้าง  ที่แน่ๆ อาหารอร่อยมาก  ดิฉันประทับในในสนามที่ไว้ใช้ในการออกกำลังกายของเด็กพิการ  ฝึกทักษะ  มีห้องเรียนที่ไว้ฝึกทักษะต่างๆ มากมาย  ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยดี   แต่จะมีปัญหาที่ว่าบ้านอยู่ไกลจากที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ทำให้ผู้ปกครองไม่มาส่งเด็กพิการ ทำให้เด็กพิการมีการเรียนรู้ที่ไม่ต่อเนื่อง อีกเหตุผลหนึ่งคือว่าผู้ปกครองยอมรับไม่ได้ว่าลูกของตนเองนั้นพิการ จึงไม่ส่งเด็กมาฝึกการเรียนรู้  ดิฉันคิดว่าควรที่จะมีการขยายศูนย์การศึกษาพิเศษให้มากขึ้นเพื่อความสะดวกในการเดินทาง  เด็กพิการจะได้ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้และฝึกทักษะต่างๆ   และผู้ปกครองควรที่จะยอมรับความเป็นจริงส่งเด็กพิการมาศึกษาเรียนรู้ดีกว่าอยู่บ้านให้เป็นภาระ  เด็กพิการจะได้เรียนรู้ว่าสังคมเป็นอย่างไร
โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล  เป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่มีสภาพแวดล้อม  วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม  เห็นทุ่งนาที่เขียวชอุ่ม  ภายในโรงเรียนกว้างขว้าง  ดิฉันชอบที่นี้อย่างหนึ่งคือ  โรงเรียนมีหอพักให้เด็กพิการได้อยู่พักในโรงเรียน  ซึ่งจะทำให้เด็กพิการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  ครูดูแลเด็กพิการได้อย่างทั่วถึง   การที่อยู่หอพักทำให้เด็กพิการได้ฝึกการช่วยเหลือตนเอง  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บที่นอน  กวาดพื้น ซักผ้า  ทำให้เด็กพิการได้พัฒนาตนเองจะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้
เราไม่ควรที่จะรังแกคนที่ด้อยกว่าเรา  เราควรที่จะส่งเสริมและสนันสนุนเขาให้เขาได้เรียนรู้เหมือนเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-m06-2ความเห็น (2)

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.สถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณสำหรับความห่วงใยและความเอื้ออาทรต่อเด็กพิการ
ผศ.ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 
รายงานได้ดี หากนักศึกษามีความรู้เรื่องใด ควรนำมาเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอื่น ๆ ด้วย การใช้เวบนี้บ่อยๆ ช่วยให้เกิดความคล่องและเกิดความรู้จากการได้อ่านสาระต่างๆ ของบุคคลอื่นด้วย