ต้องขอโทษสมาชิก Chumphon-km-station อย่างสูง เรื่องที่เขียนวันที่ย้ายสำนักงานผิดไป ตอนนี้ได้แก้ไขให้แล้ว และที่แก้ไขล่าช้าไปบ้างเพราะเพิ่งกลับจากราชการและเนื่องจากยังไม่มีเบอร์โทรศัพท์ใหม่เลยต่อ Internet ไม่ได้ ต้องขอโทษจริงๆ และขอขอบคุณผู้สนใจที่ติงมาด้วยค่ะ แสดงว่าให้ความสนใจติดตามข่าวอยู่เสมอๆ