บันทึกข้อความจากกองคลัง

ค่าครองชีพชั่วคราว

เช้าวันนี้ผมเข้ามาทำงานในคณะ ก็หยิบบันทึกข้อความจากกองคลังมาอ่าน  เรื่อง การนำเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวมารวมคำนวณค่าเบี้ยประกันสังคม ส่วนเนื้อหาในตัวบันทึกนั้น ระบุว่า  ตามที่ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 5 กำหนดนิยามของคำว่า "ค่าจ้าง" ไว้โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ เป็นเงินที่นายจางเป็นผู้จ่ายให้กับลูกจ้าง เพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติของลูกจ้าง รวมทั้งเงินที่นายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานด้วย ดังนั้น ค่าตอบแทนใดก็ตามที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้าง ถ้าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร ถือเป็นค่าจ้างที่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อจ่ายเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ดังนั้นกองคลัง ซึ่งรับผิดชอบในการนำส่งเงินเพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม จึงขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานที่มีลูกจ้างชั่วคราว นำเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวรวมกับค่าจ้างคำนวณหักร้อยละ 5 เพื่อหักค่าประกันสังคม โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ต.ค. 48 เป็นต้นไป ครับ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่กองคลัง คุณฐิติมา (โอ๋) นะครับ  : )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NOOMKRUB : )ความเห็น (1)

pinn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ไม่น่าหักค่าประกันสังคมเพิ่มเลย แย่จัง