ความเห็น 2748

บันทึกข้อความจากกองคลัง

pinn
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ไม่น่าหักค่าประกันสังคมเพิ่มเลย แย่จัง