มณฑา ดอกไม้หนึ่ง ในเพลงอุทยานดอกไม้ ดอกนี้ลำดับที่14.

มณฑาดอกไม้ประดับ ที่ปลูกไว้ประดับบ้าน เชื่อว่า "เพื่อความเป็นสิริมงคล"

โดยเฉพาะเจ้าของบ้านที่เกิดวันวันพฤหัสบดี
ชื่อสามัญ : Magnolita
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Talauma candellei

 

มณฑาเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

•ลักษณะ : เป็นพุ่มผิวเปลือกลำต้นเรียบสีเทา
•ลำต้น : มีความสูงประมาณ4-10 เมตร ลำต้นแตกกิ่งก้านสาขาน้อย
•ใบ: มีขนาดใหญ่มีสีเขียว ลักษณะใบเป็นรูปทรงรี ขอบใบขนานตัวใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบกว้างประมาณ 4-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร

 

•ดอก : แตกออกตามง่ามใบ หรือส่วนยอดของลำต้น กลีบดอกแข็งหนา กลีบดอก 3 กลีบ ซ้อนกันเป็นชั้น ลักษณะคล้ายกับดอกลำดวน ดอกเล็กสีเหลืองมีกลิ่นหอมไปไกล

 

•ความเชื่อ : คนไทยโบราณเชื่อว่าปลูกไว้ประจำบ้านจะทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นดอกไม้ทิพย์ที่อยู่บนสวรรค์และได้บันดาลตกลงมาสู่โลกมนุษย์ ละมีความเชื่อว่าถ้าปลูกไว้ไว้ประจำบ้านแล้วจะเกิดความงดงามเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย
•การปลูก : เพื่อความเป็นสิริมงคล ควรปลูกไว้ทางทิศตะวัตตกเฉียงเหนือ
วันที่เหมาะ คือวันพุธ และผู้ปลูกควรเป็นผู้ที่มีวันเกิดตรงกับวันพฤหัสบดีจะเป็นมงคลมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมณฑาเป็นดอกไม้ประจำของนางสงกรานต์ประจำวันพฤหัสบดีที่มีนามว่า กิริณีเทวี นางกิริณีเทวีซึ่งเป็นนางประจำวันพฤหัสบดีในธิดาของพระอินทร์ หากผู้อาศัยในบ้านเกิดในวันพฤหัสบดีด้วยแล้วก็จะเป็นสิริมงคลมากยิ่งขึ้น:)

 

•เข้าสู่...โรยรา ร่วงโรย
 
• ร่วงหล่น...ทีละกลีบ ...
 
•...ทีละกลีบ
 
•ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน...
 
•ที่เหลือไว้...เพื่องอกงามต่อไป

ชอบบันทึกของยายธีค่ะ

"ดอกไม้ได้แต่โรยราไปตามธรรม...หาก..จิตมนุษย์นั้นไซร้โกรธ โลภรักหลงติดยืนยง..."

ที่นี่...

ดอกไม้..ดวงดาว..ผีเสื้อ...หิ่งห้อย

ขอขอบคุณ

สวัสดีค่ะ:)

............................

เรื่องราวน่าอ่านเกี่ยวกับมณฑา

http://www.maipradabonline.com/maimongkol/montha.htm

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12425

ขอขอบคุณค่ะ

..........................................................................................