นักเรียนชั้นประถมเรียนภาษาอังกฤษในห้องปฏิบัติการทางภาษา

แต่ถ้าถามครูผู้สอนว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนโดยตัวครูเอง กับการสอนแบบนี้ในห้องปฏิบัติการภาษา โดยใช้เวลาเท่ากัน รู้สึกเป็นอคติว่า นักเรียนจะเรียนรู้กับครูผู้สอนได้เร็วมากกว่าเรียนในห้องปฏิบัติการภาษา

ครูผู้สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในการสรุปบทเรียนแต่ละบทเรียน  หรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ที่จะต้องฝึกการฟัง  ฟังเสียงจากครูผ้สอนชาวต่างประเทศจากสื่อการเรียนรู้ประเภทแถบบันทึกเสียง

บทบาทของครูผู้สอนได้แก่  การเตรียมความพร้อมในเรื่องกระบวนการเรียนรู้  และเนื้อหา  โดยเฉพาะสื่อการเรียนรู้ต้องเตรียมไว้พร้อมใช้เสมอที่นักเรียนทุกชั้นเรียนจะเข้ามาใช้

นักเรียนให้ความสนใจและชอบการเรียนรู้แบบนี้  เพราะเป็นอิสระที่นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจ  โดยครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมดูแล

ผลที่ได้จากการปฏิบัติ  คือ  นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 

การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการ  มักนิยมใช้กันมาก  เพราะมีความเชื่อว่านักเรียนได้ฝึกการฟัง  การพูด  โดยได้เรียนรู้จากเสียงของเจ้าของภาษาตามเนื้อหาที่ครูผู้สอนจัดให้

แต่ถ้าถามครูผู้สอนว่า  เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนโดยตัวครูเอง  กับการสอนแบบนี้ในห้องปฏิบัติการภาษา  โดยใช้เวลาเท่ากัน  รู้สึกเป็นอคติว่า  นักเรียนจะเรียนรู้กับครูผู้สอนได้เร็วมากกว่าเรียนในห้องปฏิบัติการภาษา

ต้องทำวิจัยในชั้นเรียนดูก่อนจึงจะสรุปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อย่างน้อย  ครูสอนง่าย  ไม่เหนื่อย  นักเรียนสนใจ  สนุก  แต่สิ้นเปลืองเวลาและต้องทุ่มทุนสร้างมากหน่อย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#research#school#teacher#siriporn#dearenglishteacher#enginstruction#classroom

หมายเลขบันทึก: 42230, เขียน: 03 Aug 2006 @ 06:07 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์คะ"อาจารย์สิริพร"

หากเราร่วมมือกัน...ร่วมคิดร่วมทำ...

สร้างสรรค์...อนาคตของชาติ

เชื่อเลยว่า...อนาคตเด็กไทย...

ไปได้ไกล..แน่นอนคะ...

และที่สำคัญหากเราเข้าใจ...

กระบวนการสร้างความรู้

ของคน...และการเสริมสร้าง

กระตุ้นให้เกิดกระบวนการทางปัญญา

ให้เด็กได้เรียนรู้ตามศักยภาพ...

แน่นอนว่า...ไม่ว่าเด็กจะเจอ...

สถานการณ์..แบบใดเขาก็จะสามารถ

ใช้รูปแบบกระบวนการเรียนรู้และการสร้างความรู้นี้

ไปใช้ได้แน่นอนคะ

เขียนเมื่อ 

ความร่วมมือร่วมใจเป็นสิ่งที่ครูไทยทุกคนปฏิบัติอยู่แล้ว  สังเกตจากคำสั่งปฏิบัติการในทุกเรื่องครูไทยทำได้ทุกเรื่องทุกอย่าง

ความสร้างสรรค์  ครูไทยมีผลงานสร้างสรรค์มากมายจากครูแห่งชาติ  ครูมืออาชีพ  ครูเกียรติยศ  ฯลฯ  ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาตนเองของครูให้รอบรู้ในเนื้อเรื่อง  กระบวนการปฏิบัติ  และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

ครูมักจะเข้าใจในสิ่งที่ปฏิบัติไปแล้ว  ปฏิบัติเป็นปัจจุบัน  และควรปฏิบัติ  ทั้งๆที่มีเวลาและภาระเป็นตัวแปรที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทุกเรื่องแปรไป

เรื่องของศักยภาพ  เป็นเรื่องที่ครูไทยต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง  ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการบริหารของหน่วยงานที่สังกัดเป็นตัวอย่างนำร่อง  ศักยภาพของครูมีมาก  แต่ไม่มีโอกาสได้แสดงออกอย่างมีกระบวนการ  และไม่ชัดเจน 

ครูมีแต่ให้กับให้  แล้วมีใครให้ครูบ้าง

 

เขียนเมื่อ 
  • ดีใจเป็นครั้งที่ 21 ที่ได้พบบันทึกของตนเองเป็นบันทึกสุ่มแสดง  และเห็นลายมือแห่งมิตรภาพที่ Dr.Ka-Poom  เขียนมาในบันทึกของครูอ้อย  ดีใจมากเลยค่ะ