• จากการรับฟังรายงานความคืบหน้าของโครงการ การพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอน e-learning แห่งชาติ หรือ ที่เรียกย่อว่า TCU-LMS โดย รศ. ดร. ถนอมพร เลาหจรัสแสง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับ ผศ. สุพรรณี สมบุญธรรม ผู้อำนวยการโครงการ TCU แล้วมีข้อคิดเห็นและคำถามที่อยากจะถามหลายประเด็น  แต่เนื่องจากในช่วงการสัมมนา บรรยากาศไม่เอื้ออำนวยให้เสนอข้อคิดเห็น หรือ สอบถาม เนื่องจากเลยเวลา 16.30 น. ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ยังอยู่ถึงช่วงนี้เหลือไม่ถึง 10% ของเมื่อเปิดสัมมนาในช่วงเช้า  เริ่มทะยอยลุกออกจากห้องสัมมนาไปเรื่อย ๆ ขณะที่มีผู้ถามท่านหนึ่ง  ถามติดต่อกันหลายคำถามพร้อมข้อคิดเห็นของตนเอง จึงขอนำมาถามไว้ในที่นี้  เผื่อจะมีผู้เกี่ยวข้อง หรือ ผู้รู้เข้ามา แลกเปลี่ยนให้ความเห็นบ้าง
  • ประเด็นที่ 1 ที่อยากจะทราบคำตอบคือ  จากการทำวิจัยของคณะผู้วิจัยพบว่า ระบบการจัดการเรียนการสอน e-learning ที่มีใช้กันอยู่ในขณะนี้ในประเทศไทย  ที่ใช้มากที่สุดคือ LMS ที่เป็น Open Source และ ที่ใช้มากที่สุดในกลุ่ม Open Source คือ LMS Moodle รองลงมาคือ Atutor    ระบบ LMS ที่ใช้มากเป็นอันดับที่สองคือระบบที่จัดซื้อจากของต่างประเทศ เช่น WebCT หรือ Blackboard  ส่วนที่เหลือซึ่งเป็นส่วนน้อยเป็นระบบที่แต่ละสถาบันพัฒนาขึ้นใช้เอง  เมื่อผลการวิจัยพบอย่างนี้ ทำไมทาง TCU จึงไม่พิจารณาต่อยอด สิ่งที่มีการใช้มากที่สุดอยู่แล้ว คือ LMS Open Source Moodle แต่กลับมาพัฒนาระบบของตนเองขึ้นมาใหม่ ?  และหวังว่าจะให้เป็นระบบแห่งชาติ  นอกจากนั้น จากที่เคยสอบถามอาจารย์โรงเรียนมัธยมหลายแห่งก็ทราบว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการ แนะนำให้ใช้ LMS Open Source Moodle  ในการทำ e-learning ของโรงเรียน
  • ประเด็นที่ 2 การพัฒนา TCU-LMS ทางทีมผู้วิจัยเสนอให้ใช้ ภาษา Java และ .Net โดยเห็นว่ามีศักยภาพดีกว่า  ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ  ระบบที่พัฒนาหลังสุดย่อมมีศักภาพดีกว่าระบบเก่าแน่นอน   ทำไมไม่พัฒนา TCU-LMS เป็น Open Source เพื่อเปิดให้มีการพัฒนาต่อยอดได้อย่างเสรี ? 
  • ประเด็นที่ 3    การอบรมการพัฒนาการสร้างสื่อต่าง ๆ ก็ผูกอยู่กับการใช้ Software ของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เรารู้จักกันดี   ทำไมไม่เลือกใช้ Freeware ?
  • ประเด็นที่ 4 ทีมผู้พัฒนายังบอกว่ากำลังจะเสริมส่วนที่เป็น Blog เข้าไปใน TCU-LMS ในเร็ว ๆ นี้  อยากจะเสนอว่า น่าจะพิจารณาเรียนรู้จาก Gotoknow ที่พัฒนาเรื่อง Blog มาก่อนแล้วขยายส่วนอื่น ๆ เพิ่ม  ในขณะที่ LMS พัฒนาส่วนอื่นก่อน แล้วขยายใส่  Blog เพิ่ม