ทุกคนยากพัฒนาITเพราะเห็นประโยชน์ของสารสนเทศในการทำงาน เก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ ฯลฯ เมื่ออะไรไม่เอื้อ พวกเราเบื่อหน่ายไม่ยากยุ่ง บายๆๆ ใช้คติพูดไปสองไพ่เบี้ย นิ่งเสียตำลึงทอง แล้วแต่จะคิดกัน  อย่างไรควรคิดถึงใจผู้ป่วยและการให้บริการก็จะดีนะ