ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของโลก

  ติดต่อ

  เศรษฐกิจพอเพียง   

" เศรษฐกิจพอเพียง แปลว่า Sufficiency Economy
… คำว่า Sufficiency Economy นี้ไม่มีในตำราเศรษฐกิจ.
จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่
… Sufficiency Economy นั้น ไม่มีในตำรา
เพราะหมายความว่าเรามีความคิดใหม่ …
และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า
เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการ
เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น. "
พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542
 

ที่มาของบันทึกนี้ก็เนื่องมาจากผมได้ดูรายการพิเศษ เรื่อง "พระเจ้าแผ่นดิน" ซึ่งนำเสนอทางช่อง 9 ตอนที่ผมดูเป็นการนำสเนอในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ผมก็เลยมีความคิดที่อยากจะสร้างบล๊อกเกี่ยวกับเรื่องนี้ขึ้นมา

 ผมรู้สึกว่า เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่แสดงถึงพระอัฉริยะภาพของพระองค์ท่านจริง ๆ เป็นทางออกของการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจของโลกอย่างแท้จริง ๆ ถ้าทุกคนถ้าเข้าใจถึงปรัชญาอย่างแท้จริงแล้ว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพ ทุกเพศทุกวัย ถ้าทุกคนปฏิบัติได้ตามปรัชญาดังกล่าวแล้ว ผมว่าทุกคนจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างยิ่ง ซึ่งไปตรงกับพุทธปรัชญาที่ว่าด้วยเรื่งอของทางสายกลาง "มัชฌิมา ปฏิปทา" จริง ๆ

ผมว่านี่เป็นความโชคดีที่สุดของคนไทยที่ได้เกิดในร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เศรษฐกิจพอเพียง

หมายเลขบันทึก: 42220, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:31:12+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ไร่มีสุข
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ถ้าพูดกันในทางพระพุทธศาสนาก็กล่าวได้ว่าผู้ที่ยึดแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงคือผู้ที่เข้านิพพาน