สอนเพื่อสอบ สอบเพื่อความอยู่รอด


ค่าของคุณภาพการศึกษา ฤาเป็นได้แค่เพียงตัวเลขกระนั้นหรือ

 

อนเพื่อสอบ
สอบเพื่อความอยู่รอด

                         การทำนาตามวิถีชีวิตของชาวนา สิ่งที่ชาวนาทุกคนรอคอยด้วยความหวัง คือการเก็บเกี่ยวผลผลิต การจัดการศึกษา ก็เช่นกัน เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้มาตลอดทั้งปี ย่อมมีการประเมินผลการจัดการศึกษา สิ่งที่ทุกโรงเรียนต้องพร้อมคือการสอบของเด็ก ไม่ว่าจะเป็น การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน O – NET ซึ่งดำเนินการโดย สทศ. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ทำการทดสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 การสอบนี้จะเป็นเครื่องชี้คุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และมีผลกับการขอเลื่อนวิทยฐานะทั้งผู้บริหารและครูตามเกณฑ์ใหม่ ทั้งยังมีผลกับการจัดลำดับทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติด้วย จากผลการสอบ O – NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2550 -2552 จำแนกตามรายวิชา(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) มปพ : 9-11)

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

        วิชา                   ปีการศึกษา2550     ปีการศึกษา2551     ปีการศึกษา2552

  ภาษาไทย                 36.6                         42.0                38.6

  สังคมศึกษา              ยังไม่จัดสอบ            ยังไม่จัดสอบ         33.9

  ภาษาอังกฤษ            ยังไม่จัดสอบ          ยังไม่จัดสอบ           31.8

  คณิตศาสตร์              47.5                         43.8                35.9

  วิทยาศาสตร์              49.6                         51.7                38.7

  สุขศึกษาและพลศึกษา ยังไม่จัดสอบ         ยังไม่จัดสอบ           64.8

  ศิลปะ                      ยังไม่จัดสอบ         ยังไม่จัดสอบ            42.5

  การงานอาชีพ            ยังไม่จัดสอบ         ยังไม่จัดสอบ            51.7

         จะเห็นว่าผลการสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2551 คะแนนใน 3 วิชาหลักต่ำกว่าครึ่ง ปี 2551 มีภาษาไทยและวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นแต่คณิตศาสตร์กลับลดลง แต่ปีการศึกษา 2552  มีผลการทดสอบต่ำกว่า ปี2551 ทั้งสิ้น

                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

     วิชา               ปีการศึกษา2550     ปีการศึกษา2551     ปีการศึกษา2552

ภาษาไทย            ยังไม่จัดสอบ            41.1                      35.0

สังคมศึกษา         ยังไม่จัดสอบ            41.4                       40.0

ภาษาอังกฤษ        ยังไม่จัดสอบ            32.4                      20.0

คณิตศาสตร์         ยังไม่จัดสอบ            32.7                      24.0

วิทยาศาสตร์         ยังไม่จัดสอบ            39.4                      27.5

สุขศึกษาและพลศึกษา  ยังไม่จัดสอบ    ยังไม่จัดสอบ             57.5

 ศิลปะ                  ยังไม่จัดสอบ          ยังไม่จัดสอบ             32.5

 การงานอาชีพ      ยังไม่จัดสอบ           ยังไม่จัดสอบ             33.3

            จะเห็นว่าผลการสอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 ทุกวิชาต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่วนปี 2552 พบว่าทุกวิชาที่จัดสอบ ปี 2551 ลดต่ำลงหมดแถมผลคะแนนยังไม่ถึง 1 ใน 3 ของคะแนนเต็มด้วยซ้ำ

         (อ้างอิงจาก  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) วิกฤตการศึกษาไทย.กรุงเทพ : วิ.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น,มปพ) ปีนี้ต้นสังกัด ตั้งเป้าหมายให้ทุกโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นจากเดิมร้อยละ 4 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  แม้ สทศ.จะเน้นว่าการสอบเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่ภาพความเป็นจริงก็คือต่างต้องการตัวเลขที่สูงๆ เพื่อไปใช้ในประโยชน์อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของ ผู้ริหาร ครูและอนาคตโรงเรียน สิ่งที่ทุกโรงเรียนกำลังทำอยู่คือสอนเพื่อเตรียมสอบที่จะมีการสอบในเดือนกุมภาพันธ์  ดังนี้

     1. การสอบ O – NET ชั้น  ป.6 สอบวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2554  และ ม.3 สอบวันที่ 2  กุมภาพันธ์  2554

    2.การสอบ NT เจ้าภาพดำเนินการคือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายที่สอบ จะเป็นนักเรียนชั้น ป.3 ,ป.6 ,ม.3 สอบในวันที่ 23 -24  กุมภาพันธ์ 2554 เป็นการสอบเพื่อวินิจฉัยผู้เรียน

    3. การสอบเพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน(LAS) ชั้น ป.2,ป.5,ม.2 เพื่อฝึกให้เด็กได้คุ้นเคยกับสอบ O – NET ข้อสอบจะคล้ายกัน คงเป็นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2554

                แม้จะบอกว่าเป็นการสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแต่ผู้ปฏิบัติคือโรงเรียนก็คงอยู่เฉยไม่ได้ที่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นไม่ต่างกับฟุตบอลลีกที่ขับเคี่ยวกันอย่างเมามัน  พูดเรื่องสอบไหงเป็นเรื่องฟุตบอลไปได้ เป็นกำลังใจให้กันและกันใต้ฟ้านี้ไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้ จริงไหม

หมายเลขบันทึก: 421103เขียนเมื่อ 18 มกราคม 2011 17:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:35 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (44)
 • สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย
 • ตอนนี้บรรดาครูผู้สอนระดับชั้นที่ต้องสอบ
  ต่างอยู่ไม่เป็นสุข...พยายามสอนเสริมกันเต็มที่
 • แวะมาให้กำลังใจคุณครูทุกท่านค่ะ

สวัสดีครับ ... เป็นบันทึกที่วิเคราะห์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์การจัดระบบการศึกษาไทย

ซึ่งผมเห็นว่า น่ากังวล น่าห่วง  และน่าพัฒนาก่อนจะไปพัฒนาอย่างอื่น

ผมอยากรัฐบาล ครู  ผู้ปกคอง และผู้เรียน...ทุกท่านช่วยคิดว่า...

พวกเราจะอยู่ในวังวน  ...สอน - สอบ - เสร็จ... ใช่ไหม ?

เมื่ออยู่ในวังวนชีวิตอย่างน้อย 12 ปี ในระบบการศึกษา

เด็กที่ผ่านการ...สอน - สอบ - เสร็จ...แล้ว

ชีวิตจะผ่านพ้นด้วยดีใช่ไหมครับ  ?

 

 

เห็นด้วยกับ ผอ.ครับว่าตัวเลขต่าง ๆ น่าจะบ่งบอกอะไรในเชิงบริหารจัดการบ้างครับ ทั้งจำนวนครูและบุคลากรที่ยังไม่สามารถจัดให้ครบเกณฑ์ และตามวิชาเอก วัสดุอุปกรณ์ สรุปแล้วโรงเรียนเล็ก ๆ ไกลหูไกลตาผู้บริหาร ก็ยังต้องก้มหน้าก้มตารับสภาพการบริหารจัดการในสภาพที่ขาดแคลน มาเป็นเวลา ๒๐-๓๐ ปี เหมือนเดิมครับ ผอ. แต่ก็ขอให้กำลังใจท่าน ผอ. ครูและบุคลากรของโรงเรียของท่าน และทั่วประเทศด้วยครับ.

โครงการนี้ดีมากครับผมไปดูงานที่พิจิตรมา นำมาฝากเผื่อมีแนวคิดช่วยเด็ก ๆ ได้เรียนต่อมากขึ้นรับ เป็นตลากดนัดของเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครูบางส่วน นำผลิตภัณฑ์และสินค้าต่าง ๆ เท่าที่มีนำมาขายเป็นเงินทุนสำหรับเด็กยากจน กำพร้า และขาดแคลนให้ได้รับเงินทุนเพื่อการศึกษาต่อครับ

ความเห็นที่ 2 เป็นของผมเองครับ

ผมชอบบันทึกนี้มากครับ ขอบคุณครับ

ครูพยายามติว....เท่าไร

สทศ. ก็พยายามออกข้อสอบให้พิสดารเท่านั้น

พอเจอข้อสอบ...ครูสอนภาษาไทยหมดแรง..

เพราะข้อสอบออกมาให้คิดวิเคราะห์...ไม่กี่ข้อ

ครูสอนทั้งปี ทั้งหลักสูตร ออกข้อสอบมาแนวเดียว

สอนแล้วก็สอบ พัฒนากันตาตั้งทั้งครูและนักเรียนทีเดียวค่ะท่านผอ.

พาน้องๆ ในโครงการ กล้าใหม่-ใฝ่รู้ปี ๕ มาให้กำลังใจกันในยามนี้ค่ะ..

 

เช่นเดียวกับมุมมองทางการศึกษาครับ ท่าน ผอ

ทุกวันนี้วิถีชีวิตของคนไทยเรา...

เล่นกีฬาเพื่อ..ชนะเลิศได้เหรียญทอง

หรือเล่นกีฬาเพื่อ..ให้ได้สุขภาพกายใจที่แข็งแรง

ขอบคุณครับ

คนทำงานด้าน ที่เป็นซับเจกส์ สร้างข้อสอบให้คนสอบ ตรวจและตรีตรา ก็ง่ายมาก ๆ

คนทำงานด้าน ที่เป็นซับเจกส์ ตรวจสอบการทำงาน หรือมาตรฐานของ ผู้อื่น ทำง่ายมาก ๆ

คนทำงานด้าน ที่เป็นซับเจกส์ สร้างวิชาการแบบวิจารณ์คนอื่น ก็ทำไ้ด้ง่ายมาก ๆ เช่นกัน

คนทำงานด้าน ที่เป็นซับเจกส์ สร้างนโยบาย กำหนดแนวให้คนอื่นทำ ก็ทำได้ง่ายมาก ๆ

แต่ คนทำงานกับพื้นที่เป็นออกเจกส์ ทำยาก เหตุปัจจัยเยอะ ล้มเหลวได้ง่าย

ส่วนใหญ่ เมื่อเกิดความล้มเหลวก็ทางเดินใหม่ ก็ขึ้นไป

ทำงานแบบซับเจกส์ อย่างข้างบนที่ทำง่ายกว่า

แกล้งวิจารณ์สักเรื่องสองเรื่อง แล้วเสนอโปรเจคส์ของบประมาณ

หากตำแหน่งซับเจค พร้อมเงินงบประมาณ ยิ่งออบเจ็คส์ ทำงานล้มเหลวเท่าไร

ตนเองยิ่งมีความสำคัญและรับงบประมาณ มากขึ้น ๆ ๆ ๆ เท่านั้น

การสอบนั้นแม้แต่นักเรียนที่เก่งที่สุดในการสอบระัดับประเทศ ก็ยังต้องติววิธีทำข้อสอบ

ทำให้เกิด ติวเตอร์ ที่รู้กลลวงการออกข้อสอบ และทำให้ธุรกิจติวเตอร์ขยายตัว

ผลที่ได้ไม่ต้องเรียนในห้องก็ได้ เพียงแต่ไปติวกับติวเตอร์ก็สามารถสอบผ่านได้

นั้นแสดงว่าความรู้ที่มีอยู่ในหลักสูตรนั้น ไม่ทันต่อ

กลลวง ของนักเทคนิคการศึกษา

ซึ่งนับวันก็พัฒนาความเชี่ยวชาญในการสร้างกลลวง

ดูข้อสอบแบบ ผกผัน ที่ใช้สอบในปัจจุบันก็แล้วกัน

กลัวว่า นักเรียนจะทำได้

ผลก็ืคือทำให้ธุรกิจติวเตอร์เฟื่องฟู ชนชั้นกลางและคนรวย

เท่านั้นที่จะเข้าถึงบริการเช่นนี้ได้

...

สาเหตุที่ผลมันต่ำจน "ไม่น่าเชื่อถือ" มาจาก

1.) ผู้ประเมิน(รวมถึงวิธีการประเมิน)มีมาตรฐาน ผู้ถูกประเมินมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน(มาก)

2.) ผู้ประเมิน(รวมถึงวิธีการประเมิน)ด้อยมาตรฐาน ผู้ถูกประเมินมีคุณภาพตามมาตรฐาน

3.) ผู้ประเมิน(รวมถึงวิธีการประเมิน)ด้อยมาตรฐาน และผู้ถูกประเมินก็มีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน

จากประสบการณ์ ผมจะตัดข้อ 1. ออกไปครับ

ตราบใดที่ยังไม่มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพของผู้ประเมิน (ผู้ทดสอบ) ผลก็ยังคงเป็นแบบนี้และจะแย่ลงเรื่อยๆ

..กรรมก็ตกไปอยู่กับเด็กกลุ่มที่อยู่ห่างไกลจากสำนักประเมิน(ทดสอบ)ตลอดกาลนั่นแหละครับ

Ico48ขอบคุณคุณครูธรรมทิพย์ พวกเราหัวอกเดียวกันครับทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

Ico48 ขอบคุณท่านศุภัชณัฎฐ์ เป็แนวคิดเจิดจรัสครับ ทำไมเขาไม่มองการจัดการเช่นท่านนำเสนอบ้างครับ

Ico48 ขอบคุณท่านทิมดาบ นี่ขนาดท่านเป็นหมออนามัยยังคิดได้ไกลกว่าคนวงการศึกษา

Ico48 ขอบคุณ คุณครู ป.1 ถ้าไม่แปลกใหม่ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง เขาบอกออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบไหนเด็กต้องสอบได้

Ico48 ขอบคุณ คุณครู ป.2 คงตาตั้งทั้งครูและผู้บริหารนั่นแหละจริงไหม

Ico48 ขอบคุณ คุณพี่นงนาท ที่แจ้งข่าวดีครับ

Ico48 ขอบคุณท่าน อ.นุ เป็นดังท่านว่ากีฬาคนคิดถึงสุขภาพเป็นผลพลอยได้ไม่ใช่จุดหมายหลัก

Ico48 ขอบคุณ ท่าน ผอ.วัฒนา ผมอ่านข้อคิดท่านทีไรแล้วชื่นชมในคมความคิดท่านครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณ The Outsider เป็นข้อเท็จจริงของการประเมินครับ

ด.ช.เอกลักษณ์ ธิมาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

ด.ช.เอกลักษณ์ ธิมาชัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

สวัสดีครับ ผ.อ.พรชัย  ผมชื่อ ด.ช.อนุชา  ธิมาชัย  ชื่อเล่น พานุ ครับ ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๓  (ชุมชนบ้านคำแดง) ผ.อ.เป็นคนที่ใจดี ขี่เล่นกับเด็กๆมาก  และนักเรียนก็ชอบและรัก ผ.อ.พรชัย

สวัสดีค่ะผอ.พรชัย หนูชื่อด.ญ.วันวิสา หงษ์ทอง ชื่อเล่นด้าค่ะ

หนูกำลังเรียนอยู่ชั้ประถมศึกาาปีที่ 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63

สวัสดีค่ะผอ.พรชัย หนูชื่อด.ญ.สิรินยา แสนจันทร์

กำลังเรียนอยู่ชั้ประถมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)

หนูอยากจะบอกผอ.ว่า ผอ.เป็นคนดีและชอบเล่นกับเด็ก

สวัสดีค่ะผอ.พรชัย หนูชื่อด.ญ.มณฑิตา ธรรมแท้ ชื่อเล่นต่ายค่ะ

หนูเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63

สวัสดีครับผ.อ.ผมชื่อด.ช.ระพี ศรีบุตร เรียนอยู่ชั้นป.4 เลขที่ 1

สวัสดีครับผอ.ผมชิตตะวัน เจริญผิวเรียนอยู่ชั้นป.4ครับ

ด.ญ.ปวีณา ทองทรายสวัสค่ะผ.อ.หนูชื่อ ฟ้าเรียนอยู่ชั้นป. 4

สวัสดีค่ะผ.อ หนูชื่อด.ญ ศิลารัตน์ วงษ์ไกร เรียนอยู่ชั้นป.4 เลขที่12

สวัสดีค่ะ ผอ.พรชัย หนูชื่อด.ญ.รุจิเรข ทองจันทร์ โรงเรียนไทยวิทยา63 ชั้นประถมศึกษาปีที่4 ชื่อเล่นเนย

สวัสดีค่ะผอ.หนูชื่อด.ญ.จริยา ธิมาชัย ชื่อเล่นตาล

หนูกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63

สวัสดีครับ ผอ. ผมชื่อ ด.ช.พันศักดิ์ วิเศษหวาน ชื่อใหม่

ผมกําลังเรียนอยูชั้นประถาศืกษาปีที่4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา63

ขอบใจนักเรียนชั้น ป.4 ทุกคนที่เข้ามาอ่านเรื่องเกี่ยวกับการสอบ ครูโต้งคงพานักเรียนมาค้นหา

การสอบไม่ใช้ตัชี้วัดที่แน่แท้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ครับ.. นักเรียนทุกคนของท่านมีคุณค่าในตัวเองแตกต่างกันไปทุกคนครับ..

ผมก็เตรียมคณิตศาสตร์ให้นักเรียน ป.6 รร.นอกกะลา เช่นกันครับ..

รร.นอกกะลา เราไม่มีการสอบ..

เรียนท่านอาจารย์

 • คุณยายมาส่งกำลังใจค่ะ

Ico48 ขอบคุณครูป้อม การสอบก็ยังเป็นวิธีการคัดคนแบบแพ้คัดออกอยู่ต่อไปครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณยาย ที่มาให้กำลังใจแก่ครู

สวัสดีค่ะ

ยังมีเรื่องอีกมากมาย ที่รอการแก้ไขนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผอ.

ดูผลแล้วน่าคิด

เชื่อมั่นค่ะ ใต้ฟ้าเมืองไทย ไม่มีอะไรที่ครูไทยทำไม่ได้

เป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ

   

ปฏิรูป ปฏิลง ปฏิรู                          ท่านผู้รู้ทั้งหลายพาไปหลง

การศึกษาของเราเข้ารกพง             ครูเดินหลงวิทยฐานะหาอะไร

หน้าที่ครูง่ายๆให้เด็กดี                   สร้างคนนี้มีความรู้อยู่อย่างไหน

เป็นคนดีมีปัญญานำพาไป              รัฐมนตรีพวกควายๆพาไปเป็น

นักวิชาการมหาวิทยาลัยใส่หลักสูตร  ครูเร่งรุดเรียนเอกโทโถที่เห็น

หมดเงินทองมากมายได้กรรมเวร    สิ่งที่เป็นเด็กกลับโง่โถเมืองไทย


           ***  เด็กสมัยนี้บางคนฝึกฝนทักษะการทำข้อสอบได้ผล  แต่ความรู้ไม่แน่นพอที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อในระดับสูง ก็มีนะคะ ท่าน ผอ. ***
                               
                                                 

สวัสดีค่ะ...

 • การวัดความรู้ บางครั้งก็เป็นเพียงแค่ช่วงหนึ่งเท่านั้น
 • แต่ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง ๆ ที่ติดตัวเด็กนั้น สพฐ. หรือ สกอ. เคยคิดที่อยากจะวัดบ้างหรือไม่ค่ะ...
 • สำหรับความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์จริง ๆ ของเด็กต่างหากที่จะอยู่คู่กับตัวของเขาตลอดชีวิต ความรู้ข้อแรกเป็นเพียงการเพิ่มเติมให้รับรู้ แต่ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคนสิค่ะ...น่าวัดมากกว่า ว่าสังคมจะแข็งแกร่งได้เพราะความรู้ในข้อล่างนะค่ะ...ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือเปล่า?...

Ico48ขอบคุณ คุณถาวร หมอคงไม่มีการสอบคนป่่วยเช่นครูนะครับ

Ico48ขอบคุณท่านวิโรจน์ บทกลอนที่ท่านเขียนสะท้อนข้อคิดได้ดีมากครับ

Ico48 ขอบคุณ K.pually ความรู้ไม่แน่นเพราะเขาเรียนเพื่อสอบครับ

Ico48 ขอบคุณ อาจารย์บุษยมาศ การสอบก็คือสอบ เด็กทุกวันนี้ไม่กระตือรือร้นในการสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่เหมือนสอบเรียนต่อกับการสอบเพื่อทำงานครับ

Ico48 ขอบคุณ คุณยายสำหรับดอกไม้วันหยุด

 • ระบบการศึกษายุคนี้มีอิทธิพลเหลือหลาย
 • สามารถสร้างความเครียดได้ทั้งเด็กครูผู้บริหารผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ความต้องการคงไว้ซึ่งชื่อเสียงโรงเรียนสารพัดจัดหาติวเตอร์
 • จนมองข้าม"ความรู้ที่คงทน"ที่จะนำไปใช้ได้จริงตลอดชีวิต
 • น่าสงสารเด็กไทยที่มีสภาพไม่ต่างจากตู้หนังสือเดินได้
 • ความสดใสสมวัยหายไปไหน..หรือว่าแป๋มคิดมากไปเองคะ.

Ico48  ขอบคุณ คุณครูแป๋ม ครูก็เป็นตู้คัมภีร์ เหมือน มล ปิ่น  มาลากุล ที่ว่านั่นแหละ

การศึกษาไทย มีแต่ความความเครียดท่าจะจริงครับ ความรู้คงทนสู้เด็กชายปึกแป้นปีกไม่ได้ครับ

สอนเพื่อสอบ

สอบเพื่อความอยู่รอด..นี่คือความจริงที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ทำอย่างไร..การสอบจะมีความหมาย สอดคล้องกับการเรียนการสอน...?

ทำอย่างไร..ถึงจะมีการสอบนอกจากวิชาการ เช่น การวัดเรื่องความดี

"แหขาดกะบ่ฝุง... คนกะหว่านบ่เป็น... มันกะสิหมานปลาได้จังได๋... แม่นบ่คะรับท่านผอ."

 • โชคดีมีแฮงคือเก่าเด้อ

เรียน ท่าน ผอ.พรชัย ทราบ

          สวัสดีค่ะท่าน ผอ. วันนี้ครูเล็กมาส่งข่าวผลจากการเตรียมตัวรับการประเมิน NT และการประเมินของ สพป.รบ.2 เมื่อ 23 - 25 ก.พ.2554  ซึ่งผล NT ยังไม่ออก แต่การประเมินการอ่านจาก สพป.รบ.2 เมื่อ 25 ก.พ.54 การอ่าน 20 คำ ภายใน 3 นาที ผลคิดเป็นร้อยละ 97.14 ซึ่งผลก็ออกมาน่าพอใจ แต่ปีหน้าคิดว่าจะเตรียมตั้งแต่ต้นปี  เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2554 ครูเล็กและเด็ก ๆ ฉลองการสอบเสร็จที่เครียดทั้งครูและเด็กด้วย ส้มตำ ลาบ ข้าวเหนียว  โดยไม่รอผล NT จริง ๆ แล้วถ้าเราตั้งใจจริงให้ความสนใจเด็ก ๆ ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน  เด็ก ๆ ของเราก็พร้อมที่จะเดินไปกับเรา เขาก็ทำได้ดีในระดับครอบครัวชนบทอย่างนี้  

เรียน ท่าน ผอ.พรชัย ทราบ

         ผอ.ค่ะ  ครูเล็กเองก็รู้สึกดีใจนะคะ  หายเหนื่อยเหมือนกัน  แต่ที่ห้อง มี 36 คน เป็น LD จำนวน 1 คน  เหลือ 35 คน ในจำนวนนี้อ่านไม่ผ่าน 1 คน  เลยได้ร้อยละ 97.14  แต่ถ้าจะให้ดีใจสุด ๆ ครูเล็กอยากให้เขาอ่านคล่องทุกคน  เขาจะได้มีความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นต่อไป  แต่ก็พยายามเต็มที่แล้วเขาก็ไม่ผ่านค่ะ  เวลาสอบครูเล็กก็ให้เด็กที่เป็น LD อ่านด้วยแต่เราจะมีสำเนาบัตรประจำตัวผู้พิการแนบด้วย  แต่เด็กคนที่ไม่ผ่านอ่านได้น้อยกว่าเด็กที่เป็น LD ซะอีก จนกรรมการที่สอบ พอสอบเสร็จท่านเชิญคุณครูเข้าไปถามว่าเป็นเด็ก LD ด้วยรึเปล่า  ครูเล็กบอกว่าเป็นเด็กปกติ  ก็ส่งคะแนนตามความเป็นจริง  ก็อยากให้เบื้องบนเห็นว่าเราทำเต็มที่แล้ว  ครูเล็กบ้านโป่ง 

เรียน ผอ.พรชัย ทราบ

          วันนี้ครูเล็กมารายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านให้ท่านทราบค่ะ  จากที่ครูเล็กได้นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคล่องมาแบ่งปันให้เพื่อนครูผู้ร่วมอาชีพได้นำไปพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง   ซึ่งก็เป็นการพัฒนาโรงเรียนของตนเองควบคู่ไปด้วย  และมี   ท่าน ผอ.พรชัย และคุณครูจากหลายโรงเรียนส่ง mail มาขอแบบฝึกไปใช้  ครูเล็กเองชื่นชมท่านมากที่สนใจแบบฝึกครั้งแรกนึกว่าท่านเป็นคุณครูผู้สอน  แต่พอรู้ว่าท่านเป็นผู้บริหาร  ยิ่งชื่นชม  อยากให้ท่านผู้บริหารทุกคนเป็นเหมือนท่าน   และแสดงให้เห็นว่าคุณครูของเราไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาการอ่านของเด็กของตน     ผลการพัฒนาการอ่านหลังจากที่ใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านค่ะจากปีการศึกษา 2553  ที่ผ่านมา  เมื่อได้รับนโยบายว่า สพป.รบ.2 จะประเมินการอ่านของนักเรียนทั้งเขต   ซึ่งเราได้รับการประเมินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2554  ต่อจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) และตั้งเกณฑ์ว่านักเรียนทุกคนจะต้องอ่านได้ไม่ต่ำกว่า 18 คำ จาก 20 คำ ภายในเวลา 3  นาที พวกเราคณะครูทุกคนร่วมกันพัฒนาทักษะการอ่านอย่างจริงจัง   และรอผลว่าโรงเรียนของเราจะมีผลเป็นอย่างไร   และหลังจากปิดเทอม  ครูเล็กได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  แต่ ณ วันนี้ ผลยังไม่เป็นทางการนะคะ(รู้ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการอ่านของเขต)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มี 35 คน อ่านไม่ผ่าน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  97.14   แต่พอมาเฉลี่ยทั้งโรงเรียนตั้งแต่ ป.1 - ม.3  โรงเรียนของเรามีผลการประเมินได้ร้อยละ  90.69  เมื่อจัดลำดับไม่แยกระดับประถม  มัธยม และเอกชน โรงเรียนของเราอยู่ในลำดับที่ 35 จากโรงเรียนทั้งหมด 175  โรงเรียน  คือ

              อำเภอบ้านโป่งจำนวน   51  โรงเรียน

              อำเภอโพธารามจำนวน  52  โรงเรียน

              อำเภอดำเนินสะดวกจำนวน   25  โรงเรียน

              อำเภอบางแพจำนวน      24  โรงเรียน

              โรงเรียนเอกชนจำนวน    23  โรงเรียน

         จากผลที่ได้พวกเราทุกคนก็ภูมิใจนะคะ  ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่เราทำเต็มที่  แต่ว่าปีนี้ผลที่ได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราต้องพัฒนาการอ่านต่อไปและอย่างต่อเนื่อง   และคาดหวังไว้ว่าปีหน้าผลต้องดีกว่าเดิม   เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนานักเรียนคนไหนต่อ  และจากการพัฒนานักเรียนอ่านคล่องครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนอ่านคล่องมากขึ้น    เราจะพัฒนาการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเราให้ดียิ่งขึ้น  และ ท่าน ศน. ท่านจะแต่งตั้งกรรมการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ผ่านการประเมินด้วย  ถ้ามีแบบฝึกครูเล็กจะนำมาแบ่งปันในโอกาสต่อไปนะคะ    

เรียน ผอ.พรชัย ทราบ

          วันนี้ครูเล็กมารายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านให้ท่านทราบค่ะ  จากที่ครูเล็กได้นำแบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านคล่องมาแบ่งปันให้เพื่อนครูผู้ร่วมอาชีพได้นำไปพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง   ซึ่งก็เป็นการพัฒนาโรงเรียนของตนเองควบคู่ไปด้วย  และมี   ท่าน ผอ.พรชัย และคุณครูจากหลายโรงเรียนส่ง mail มาขอแบบฝึกไปใช้  ครูเล็กเองชื่นชมท่านมากที่สนใจแบบฝึกครั้งแรกนึกว่าท่านเป็นคุณครูผู้สอน  แต่พอรู้ว่าท่านเป็นผู้บริหาร  ยิ่งชื่นชม  อยากให้ท่านผู้บริหารทุกคนเป็นเหมือนท่าน   และแสดงให้เห็นว่าคุณครูของเราไม่นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหาการอ่านของเด็กของตน     ผลการพัฒนาการอ่านหลังจากที่ใช้แบบฝึกพัฒนาการอ่านค่ะจากปีการศึกษา 2553  ที่ผ่านมา  เมื่อได้รับนโยบายว่า สพป.รบ.2 จะประเมินการอ่านของนักเรียนทั้งเขต   ซึ่งเราได้รับการประเมินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2554  ต่อจากการประเมินคุณภาพระดับชาติ (NT) และตั้งเกณฑ์ว่านักเรียนทุกคนจะต้องอ่านได้ไม่ต่ำกว่า 18 คำ จาก 20 คำ ภายในเวลา 3  นาที พวกเราคณะครูทุกคนร่วมกันพัฒนาทักษะการอ่านอย่างจริงจัง   และรอผลว่าโรงเรียนของเราจะมีผลเป็นอย่างไร   และหลังจากปิดเทอม  ครูเล็กได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการอ่านของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  แต่ ณ วันนี้ ผลยังไม่เป็นทางการนะคะ(รู้ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการวิเคราะห์ผลการอ่านของเขต)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มี 35 คน อ่านไม่ผ่าน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  97.14   แต่พอมาเฉลี่ยทั้งโรงเรียนตั้งแต่ ป.1 - ม.3  โรงเรียนของเรามีผลการประเมินได้ร้อยละ  90.69  เมื่อจัดลำดับไม่แยกระดับประถม  มัธยม และเอกชน โรงเรียนของเราอยู่ในลำดับที่ 35 จากโรงเรียนทั้งหมด 175  โรงเรียน  คือ

              อำเภอบ้านโป่งจำนวน   51  โรงเรียน

              อำเภอโพธารามจำนวน  52  โรงเรียน

              อำเภอดำเนินสะดวกจำนวน   25  โรงเรียน

              อำเภอบางแพจำนวน      24  โรงเรียน

              โรงเรียนเอกชนจำนวน    23  โรงเรียน

         จากผลที่ได้พวกเราทุกคนก็ภูมิใจนะคะ  ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ แต่เราทำเต็มที่  แต่ว่าปีนี้ผลที่ได้จะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราต้องพัฒนาการอ่านต่อไปและอย่างต่อเนื่อง   และคาดหวังไว้ว่าปีหน้าผลต้องดีกว่าเดิม   เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องพัฒนานักเรียนคนไหนต่อ  และจากการพัฒนานักเรียนอ่านคล่องครั้งนี้จะส่งผลให้นักเรียนอ่านคล่องมากขึ้น    เราจะพัฒนาการอ่านภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาแม่ของเราให้ดียิ่งขึ้น  และ ท่าน ศน. ท่านจะแต่งตั้งกรรมการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนานักเรียนที่อ่านไม่ผ่านการประเมินด้วย  ถ้ามีแบบฝึกครูเล็กจะนำมาแบ่งปันในโอกาสต่อไปนะคะ    ครูเล็กบ้านโป่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท