มีไว้เพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลแบบอัตโนมัติโดยโปรแกรมที่นักค้าหัวใสใช้ในการส่ง Spam หรือ ข้อความขยะเข้าสู่บล็อก เช่น ข้อความนำเสนอขายสินค้า เป็นต้น

การที่สมาชิกพิมพ์ตัวเลขทั้งห้าหลักได้ถูกต้องตามที่กราฟฟิกแสดงไว้ในแต่ละครั้ง จะเป็นการยืนยันว่าข้อความที่ถูกพิมพ์เกิดจากการกระทำของผู้ใช้จริง

GotoKnow.org บังคับให้มีการใส่กราฟฟิกตัวเลขในส่วนหลายส่วน เช่น การเข้าสู่ระบบ การเสนอข้อคิดเห็น และ การสมัครเป็นสมาชิก เป็นต้น