การสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้บริการ GotoKnow.org นั้น ข้อมูลที่ทีมงานต้องการเก็บไว้ประกอบด้วยสองส่วนหลักคือ ข้อมูลบังคับใส่ และ ข้อมูลที่ควรใส่ ดังแสดงในรูป

ข้อมูลบังคับใส่

เป็นข้อมูลที่ระบบจำเป็นต้องใช้ในการให้บริการสำหรับสมาชิกแต่ละท่าน ข้อมูลเหล่านี้ประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และอีเมล์แอดเดรส ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ระบบจำเป็นต้องใช้อีเมล์แอดเดรสในการติดต่อกับสมาชิก ดังนั้นขอให้ผู้สมัครให้อีเมล์ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำ

ข้อมูลที่ควรใส่

เป็นข้อมูลที่ระบบไม่ได้บังคับให้ผู้สมัครต้องใส่ เช่น ชื่อแฝง เพศ วันเกิด อาชีพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครควรใส่ข้อมูลเหล่านี้ให้ครบถ้วน เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งล้วนแล้วต้องอาศัยข้อมูลนี้ในการติดต่อกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น

  • กิจกรรมการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการอยู่เป็นระยะๆ
  • การแจกของขวัญสัญลักษณ์ GotoKnow.org
  • การแข่งขันการออกแบบ Themes ของบล็อค เป็นต้น

ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกจะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม ยกเว้น ชื่อ นามสกุล ชื่อผู้ใช้ และชื่อแฝง เพื่อเน้นการสร้างความน่าเชื่อถือของเจ้าของบล็อค และสร้างสัมพันธภาพของสมาชิกในชุมชนและผู้อ่าน (กรุณาอ่านประกอบเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคล)